Over ons

Wie zijn wij?

Regionale Landschappen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. We brengen inwoners, verenigingen en overheden samen rond een wervend streekverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Regionale Landschappen werken integraal en geïntegreerd. In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als mens gedurende eeuwen hun invloed uitgeoefend. Het is deze vergroeiing die door Regionale Landschappen gekoesterd wordt. We kijken daarbij steeds graag over de muurtjes heen.

Over onze missie Onze werking in cijfers

Integrale landschapsbenadering

In onze cultuurlandschappen zijn zowel natuur als mensen, en hun verhalen en gebruiken, gevormd door het omgevende landschap. Het is die ‘vergroeiing’ die de Regionale Landschappen koesteren en we kijken daarbij steeds graag over muurtjes.

Denken, doen en inspireren

Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. We zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.

Positief, creatief en efficiënt

Samenwerking, overleg en expertise zijn de positieve krachten waarmee Regionale Landschappen natuur en landschap versterken. Dankzij de vzw-structuur kunnen we snel en efficiënt zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en financiële inbreng van eigenaars en partners als multiplicator.

4 doelstellingen

Natuurbehoud & biodiversiteit

Natuur in Vlaanderen is niet beperkt tot natuurreservaten maar vind je overal in het landschap. Ook in jouw tuin en omgeving. Daarom zetten Regionale Landschappen natuurprojecten op met versterking van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen voor waardevolle fauna en flora. In heel wat gemeenten werken we samen aan de uitvoering van actieplannen met maatregelen voor specifieke planten- en diersoorten. Gemeenten, verenigingen, inwoners, landbouwers en jagers kunnen bij de Regionale Landschappen terecht voor adviesverlening en ondersteuning bij concrete acties.

Landschapszorg & streekeigen karakter

Het Regionaal Landschap is jouw aanspreekpunt voor landschapszorg in de streek. Zowel inwoners als verenigingen en gemeenten kunnen er terecht met vragen over de aanleg en het beheer van boomgaarden, hagen, poelen … of over natuurvriendelijke inrichting van een perceel, subsidiemogelijkheden of vergunningen. Ook voor historisch waardevolle sites zoals (kasteel) parken, grafheuvels, tuinwijken … kun je op ons deskundig advies rekenen. Bij elk advies en elke inrichting houden we rekening met cultuurhistorische landschapswaarden en mogelijkheden voor natuurrecreatie en -educatie. Bij aanplantingen werken we met streekeigen bomen en struiken.

Wandelen & natuurrecreatie

Regionale Landschappen ontwikkelen herstelplannen voor trage wegen en bouwen aan kwaliteitsvolle wandelgebieden in samenwerking met partners. Zo kan je het landschap in alle seizoenen op zijn mooist verkennen. De landschapswandelingen doen de mooiste plekjes van Vlaanderen aan. Ze zijn bewegwijzerd of je volgt de routes via gps-trajecten. Onderweg bieden rustbanken, picknickplaatsen en uitkijktorens gelegenheid om even stil te staan bij het prachtige landschap en de natuur.

Draagvlak voor natuur & landschap

Regionale Landschappen willen iedereen, ook jou, warm maken voor natuur en landschap. De uitdaging is om mensen die minder vertrouwd zijn met natuurbeleid toch te betrekken bij natuur- en landschapsontwikkeling. Door het organiseren van cursussen, evenementen en excursies kunnen inwoners proeven van hun streek en kennis maken met de bijzondere natuur en het landschap.