Ontdek je regio

Provincie Vlaams-Brabant

Zuid-Hageland

In Zuid-Hageland ontmoet het hagenlandschap de Haspengouwse leemplateaus. De weidse plateaus en glooiende hellingen van Haspengouw in het zuiden gaan geleidelijk over in de kleinschalige landschappen en heuvels van het Hageland in het noorden. De Kleine en Grote Gete stromen, samen met de Velpe, als blauwe aders door deze streek van akkerbouw en fruitteelt.

www.rlzh.be
© Regionale Landschappen

Noord-Hageland

Noord-Hageland is een regio van 43.000 ha in het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant. De uitgesproken ijzerzandsteenheuvels getuigen van de vroegere aanwezigheid van de Diestiaanzee. De afwisseling van heuvels en valleien, van droge heidevelden tot natte broekbossen, van warme zuidhellingen tot koude noordhellingen, leveren een zeldzaam gevarieerde natuur op.

www.rlnh.be
© Stefan Smets

Pajottenland & Zennevallei

Het prachtige landschap van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalt het karakter van de streek. Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan hier op een intense manier samen. Ons strafste erfgoed is het landschap van Bruegel: vierkantshoeves, kleine kapellen, hoogstamfruit, boerenpaarden, water- en windmolens ...                       

www.pajot-zenne.be
© Regionale Landschappen

Dijleland   

Het Dijleland strekt zich uit over het stroomgebied van de Dijle, grofweg tussen Leuven en Brussel.  Het is een streek met een eigen karakter en een grote landschappelijke waarde.  De Dijle en haar bijrivieren Voer, IJse en Laan zorgen immers voor een gevarieerd landschap van valleien, hellingen en plateaus.  We vinden er nog grote boscomplexen, mooie natuurreservaten, oude dorpskernen en vele bijzondere holle wegen.

www.rld.be
© Regionale Landschappen

Brabantse Kouters

Achter de lintbebouwing ten noorden van Brussel vind je een verrassend gevarieerd landschap. In het zuiden heuvelachtig met lemige bodems, eerder vlak met zandige bodems in het noorden. De Zenne en de valleien van de Molenbeek, Birrebeek, Laarbeek, Maalbeek en Barebeek vormen opvallende groenblauwe linten in het landschap. Op de plateaus hebben zich typische open kouterlandschappen ontwikkeld. 

www.brabantsekouters.be
© Regionale Landschappen

Provincie Antwerpen

De Voorkempen

Met haar zandige gronden behoort de Voorkempen grotendeels tot de Kempen. Oude bossen, kasteeldomeinen met parken die tot de verbeelding spreken, uitgestrekte heidegebieden, open landbouw- en poldergebieden, beekvalleien met broekbossen. De Voorkempen neemt vele gedaantes aan. Sommige zijn bekend zoals de Kalmthoutse heide, andere  verrassend zoals de antitankgracht met haar militair erfgoed. 

www.rldv.be
© Kobe Van Looveren

Rivierenland

Rivierenland is de waterrijke regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. De rivieren Rupel, Dijle, Nete, Schelde en Zenne vormen de blauwe draad. Nergens in Vlaanderen komen zoveel rivieren samen, op zo’n relatief kleine oppervlakte. De zoetwatergetijdenwerking zorgt voor een uniek landschap met uitzonderlijke fauna en flora.                                                                        

www.rlrl.be
© Vilda - Yves Adams

Kleine & Grote Nete

De valleien van de Kleine en Grote Nete en de Aa doorsnijden dit landschap van noordoost naar zuidwest. In 'de Kempen' vinden we een afwisseling van landbouwlandschappen, bosgebieden, hoogwaardige natuur en zelfs enkele stuifduingebieden. Dankzij een grote diversiteit aan ecotopen herbergt deze regio veel waardevolle planten en diersoorten.                                                             

www.rlkgn.be
Gitte Mertens
© Regionale Landschappen

Schelde-Durme

Het werkingsgebied van dit regionaal landschap loopt zowel door de provincie Oost-Vlaanderen als de provincie Antwerpen. Typerend voor deze regio zijn kleine landschapselementen zoals knotbomen, poelen, hoogstamboomgaarden en sloten. Maar ook de getijdennatuur. Je treft hier namelijk twee rivieren aan waarlangs 'slikken en schorren' zich ontwikkelen: de Schelde en de Durme.  

www.rlsd.be
© Helena Tessens

Provincie Limburg

Haspengouw & Voeren

In het midden van de provincie Limburg loopt de Demer, die de grens vormt tussen de arme, Kempense zandgronden en de rijke leembodems van Haspengouw. Ten zuiden van deze waterloop treffen we dan ook een bijzonder landschap aan. Vele generaties hard ploeterende boerenfamilies hebben Haspengouw en de Voerstreek gekneed tot een rustiek cultuurlandschap met prachtige natuurrelicten.

www.rlhv.be
© Regionale Landschappen

Lage Kempen

De Lage Kempen vind je in het noorden en westen van de provincie Limburg, uitgestrekt over 14 gemeenten. Het is het meest waardevolle natuur- en groengebied in Vlaanderen. Hier vind je maar liefst 36% 'gaaf' landschap en meer bossen dan het Vlaamse gemiddelde. De streek wordt getypeerd door heide, landduinen, beekvalleien, vijvers en uitgestrekte bossen.                                              

www.rllk.be
© Angelika Vangenechten

Kempen & Maasland

Deze regio in het noordoosten van Belgisch Limburg bestaat uit de grenzeloze landschappen van de Hoge Kempen, de Maasvallei en het Kempen~Broek. De streek is als enige in Vlaanderen nog enkele grote, aaneengesloten landschappen rijk. Je bent van harte welkom in de grootste brok natuur- en bosgebied van Vlaanderen.                                                                                                                     

www.rlkm.be
RLKM
© Erwin Christis

Provincie West-Vlaanderen

Westhoek

De Westhoek is één van de meest uitgesproken plattelandsgebieden van Vlaanderen. Hier vind je een afwisselend en rustgevend landschap. In het
noorden biedt het weidse, open polderlandschap van de IJzervallei adembenemende
vergezichten aan. Het zuidelijke landschap glooit zacht.

                                                

www.rlwesthoek.be
© Regionale Landschappen

Houtland & Polders

Kenmerkend voor de streek rond het Houtland zijn de dreven in dambordpatroon en de vele kasteelparken. Het Polderlandschap bestaat dan weer uit een mozaïek van kreekruggen en komgronden, gescheiden door oude dijken, geulen, kreken en kanalen, die het landschap vandaag kleur geven als natuurverbindings-structuren.                                                                                  

www.rlhp.be
© Regionale Landschappen

Leie en Schelde

Het landschap tussen Leie en Schelde is glooiend. Vooral in de regio rond Kortrijk en Zwevegem, zoals in Sint-Denijs, Bellegem en Kooigem, kan je dit landschap ontdekken, met daarbij af en toe een pittige kuitenbijter. De regio Anzegem, Tiegem, Kaster en Gijzelbrechtegem zijn de voorlopers van de Vlaamse Ardennen.

De rivieren Leie, Schelde en het kanaal Kortrijk - Bossuit doorkruisen onze regio van noord naar zuid en west naar oost. De as Kortrijk - Harelbeke - Waregem is verstedelijkt gebied.

www.rlleieschelde.be
© RLLS

Provincie Oost-Vlaanderen

Schelde-Durme

Het werkingsgebied van dit regionaal landschap loopt zowel door de provincie Oost-Vlaanderen als de provincie Antwerpen. Typerend voor deze regio zijn kleine landschapselementen zoals knotbomen, poelen, hoogstamboomgaarden en sloten. Maar ook de getijdennatuur. Je treft hier namelijk twee rivieren aan waarlangs 'slikken en schorren' zich ontwikkelen: de Schelde en de Durme.  

www.rlsd.be
© Helena Tessens

Meetjesland & Leievallei

De regio Meetjesland & Leievallei vind je in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen. Hier tref je zeer diverse landschappen met een uitgesproken landbouwkarakter. Kreken en polders sieren het noorden en worden in de regio aangevuld met verschillende kanalen en uitgestrekte bossen.                                                                                                                                                   

www.rlml.be

Vlaamse Ardennen

Adembenemende landschappen, legendarische hellingen, pittoreske dorpjes en trotse steden met een rijke geschiedenis, je vindt het allemaal in de Vlaamse Ardennen. Dé wandel- en fietsstreek bij uitstek. Niet voor niks worden de Vlaamse Ardennen immers ook Vlaanderens mooiste landschap genoemd.

 

www.rlva.be
Vlaamse Ardennen
© Vilda - Yves Adams