Water

Regionale landschappen brengen valleien terug in balans 

Waterbeheer is complex en dat vraagt om een gebiedsgerichte en sectoroverschrijdende aanpak. Die gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met vele partners passen Regionale Landschappen al jarenlang toe. Wij zetten onze expertise en netwerken actief in om water, natuur en duurzaam landgebruik alle kansen te geven

© Wouter Pattyn
© HylkoOosterloo_Doode_Bemde
© RLDV
© Visualsbykoco_ ledegemse meersen

Van bron tot monding en vallei breed vormt water de drijvende kracht voor een weerbaar landschap. 

Valleibrede aanpak 

De Regionale Landschappen pakken watergerelateerde problemen op valleiniveau aan en herstellen de natte natuur.  Het resultaat zijn kleine en grote projecten. Al die stukken en linten blauwe en groene natuur leveren een bijdrage aan klimaatrobuuste en aantrekkelijke landschappen waar mensen graag in vertoeven.

Regionale landschappen zetten in op samenwerking in Vlaanderen van planvorming tot de schop in de grond. Van onthardingsprojecten in dorpskernen tot het creëren van sponslandschappen en poelengordels,  het tot stand brengen van groenblauwe verbindingen, de wederopbouw van koolstof in landbouwbodems, het stimuleren van een nieuwe lokale watercultuur, tot het smeden van nieuwe bondgenootschappen in de open ruimte. 

© DésiréVanautgaerden_DoodeBemde

Blue Deal 

Vanaf januari 2024 versterken de regionale landschappen de Vlaamse overheid extra in het buitengebied. De 18 Vlaamse Regionale Landschappen nemen taken op in het kader van het integraal waterbeleid van de Vlaamse overheid. Wij zijn in heel Vlaanderen trekker en uitvoerder van Water+Land+Schap-programma’s. Dat wil zeggen dat we natte natuur in de vallei creëren, infiltratie verbeteren op de flanken in landbouwgebied , dorpskernen ontharden, waterlopen opnieuw laten meanderen en poelen aanleggen. 

Waterkaart

Ontdek hier uitgevoerde en lopende projecten van de regionale landschappen.
Klik op de waterdruppels voor meer informatie bij de projecten.

De projecten verschijnen druppelsgewijs op de kaart. Neem dus regelmatig een kijkje!

Bekijk hier de WATERprojecten

Waarvoor kan je bij een Blue Deal-coördinator terecht?

Hij of zij begeleidt het proces zodat de uitvoering op het terrein, via een integrale aanpak en participatieve benadering vlot verloopt. Hij brengt alle actoren zoals  eigenaars, gebruikers, beheerders, overheden samen om ideeën te bespreken en op elkaar af te stemmen. Hiervoor maken ze gebruik van de gebiedspecifieke terreinkennis en landschapsvisies van de Regionale Landschappen. 

 

De juiste projectmiddelen en partners zoeken, inrichtingsvoorstellen uitwerken, vergunningen en aanbestedingen, de Blue Deal coördinator ontzorgt eigenaars, landgebruikers en -beheerders op de weg naar een terreinrealisatie

Blue Deal-coördinatoren richten zich op een goede communicatie en sensibilisering over het belang van integraal waterbeheer vanuit een vallei brede aanpak en intersectorale samenwerking. Er is specifieke aandacht voor sponslandschappen en ontharding, op maat van de streek. Goede praktijkvoorbeelden gebruiken ze als demo’s om andere projecten te inspireren. 

Waterbeheer is in Vlaanderen in handen van een waaier aan verschillende organisaties en overheden. Daarom zullen de Blue Deal coördinatoren nauwe contacten onderhouden met de VMM, de VLM, het ANB, de bekkencoördinatoren, erosiecoördinatoren, provinciale diensten waterlopen, de wateringen en particuliere eigenaars. 

Contactgegevens 18 Blue Deal-coördinatoren 

Hanne Vandewaerde

Overkoepelend Blue Deal Coördinator

hanne.vandewaerde@regionalelandschappen.be
0478 36 31 21

Goele Matte

Blue Deal Coördinator Kleine en Grote Nete

goele.matte@rlkgn.be
0470 81 29 00

Michiel Aerts

Blue Deal Coördinator Lage Kempen

michiel.aerts@rllk.be
0497 61 25 74

Thaïsa Van Speybroek

Blue Deal Coördinator Meetjesland en Leievallei

thaisa.vanspeybroek@rlml.be
0479 85 29 04

Tinne Cockx

Blue Deal Coördinator Noord-Hageland

tinne.cockx@rlnh.be
0492 73 48 09

Anse Coopmans

Blue Deal Coördinator Brabantse Kouters

anse.coopmans@brabantsekouters.be
0478 63 00 05

Sofie Criekemans

Blue Deal Coördinator de Voorkempen

sofie.criekemans@rldv.be
0490 22 64 80

Marjolijn Bloemmen

Blue Deal Coördinator Dijleland

marjolijn.bloemmen@rld.be
0471 37 58 32

Joep Fourneau

Blue Deal Coördinator Haspengouw en Voeren

joep.fourneau@rlhv.be
0476 76 50 73

Maxim Pauwels

Blue Deal Coördinator Houtland & Polders

maxim.pauwels@rlhp.be
0489 75 22 71

Tim Maebe

Blue Deal Coördinator Leie en Schelde

tim.maebe@rlleieschelde.be
0469 18 30 76

Jeanne Bruyninckx

Blue Deal Coördinator Pajottenland en Zennevallei

jeanne@pajot-zenne.be
0479 63 65 49

Kevin Beckers

Blue Deal Coördinator Kempen & Maasland

kevin.beckers@rlkm.be
089 65 56 90

Carole Amrom

Blue Deal Coördinator Rivierenland

carole.amrom@rlrl.be
0474 99 47 41

Koen De Rijck

Blue Deal Coördinator Schelde-Durme

koen@rlsd.be
0470 30 26 74

Marlot De Cock

Blue Deal Coördinator West-Vlaamse Hart

marlot.decock@westvlaamsehart.be
0472 58 86 10

Jeroen Vanhee

Blue Deal Coördinator Vlaamse Ardennen

jeroen.vanhee@rlva.be
055 20 72 65

Annelies Pollentier

Blue Deal Coördinator Westhoek

annelies.pollentier@rlwesthoek.be
0488 08 72 92

Luca Santy

Blue Deal Coördinator Zuid-Hageland

luca.santy@rlzh.be
0467 054053

Bij welk regionaal landschap hoor jij? 

Ontdek je regio