Erfgoed

Een duurzame toekomst voor ons rijke verleden

Vlaanderen heeft een rijke geschiedenis. Als oplettende bewoner of passant kan je dan ook meermaals per dag in contact komen met de nog levende getuigen hiervan: weelderige kasteeldreven, historische houtkanten, statige boerderijen, landhuizen met hun landerijen, ondergrondse Romeinse resten ... Erfgoed is overal en verrijkt ons leven elke dag.

Regionale Landschappen werken samen met de lokale besturen, eigenaars en het middenveld om deze getuigen in hun eer te herstellen en in de kijker te stellen. Hierbij horen als vanouds projecten die zich richten op het historische landschappelijke erfgoed, maar ook bouwkundig erfgoed en kleinere erfgoedelementen krijgen de nodige aandacht. De Regionale Landschappen zetten zich dagelijks in om dit rijke verleden een duurzame toekomst te geven.

Klein bouwkundig erfgoed

Overal in het landschap vind je interessante bouwwerken uit het verleden. Ze bepalen mee de identiteit van een streek en het uitzicht van het landschap.

Voorbeelden:

  • (veld)kapelletjes
  • ijskelders
  • bakovens
  • waterputten

Deze bouwkundige elementen zijn meestal klein en genieten geen bescherming. Ze zijn dan ook vaak in slechte staat.

Regionale Landschappen zetten zich in om dit klein bouwkundig erfgoed te restaureren. We geven kapelletjes een facelift, vormen ijskelders om tot winterverblijfplaatsen voor vleermuizen en knappen oude bakovens op zodat de traditie van broodbakken kan verdergezet worden. Daarnaast restaureren we kruisen, waterputten, toegangspoorten en zoveel meer. Zo zorgen we voor een mooie verweving tussen verleden en toekomst, natuur en cultuur.  


Ken je zelf een stukje bouwkundig erfgoed dat wat liefde kan gebruiken?

Neem contact op met jouw Regionaal Landschap

Kapellen

Doorheen het Vlaamse landschap kom je kapelletjes in allerlei vormen en maten tegen. Sommigen staan in een dorpskern, anderen onder een monumentale lindeboom of in een veld. Nog andere zijn eenvoudige boomkapelletjes. Voor Regionale Landschappen is geen uitdaging te groot: wij herstellen deze kapelletjes in ere.© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen

Ijskelders

In een tijd waarin mensen zonder koelkasten en diepvriezers leefden, bewaarden ze ijs in ijskelders. Vandaag zijn deze grotachtige constructies een ideaal winterverblijf voor vleermuizen. Door deze herbestemming kan dit klein patrimonium toch bewaard blijven voor de toekomst. Je leest er alles over in de brochure 'COOL! Van ijsberg tot winterhotel. IJskelders in Vlaams-Brabant'.

© Karl Van Ginderdeuren - Buiten-Beeld
Download brochure

Bakovens

Bakovens zijn houtgestookte ovens in baksteen met een koepel van stroleem. Tot midden vorige eeuw werden deze gebruikt om brood in te bakken. Door jaren van onbruik zijn de meeste echter in verval geraakt. Ook verdwenen er velen bij verbouwingen. Regionale Landschappen zetten in op de restauratie van deze ovens en wil ze op deze manier terug in de kijker zetten. 

Wil je meer weten over bakovens? Provincie Vlaams-Brabant gaf het boek 'Bouwen om te bakken' uit. Het is een praktische handleiding voor het gebruik, de bouw of de restauratie van authentieke bakovens.

                                                                                                                                                              

Bestel het boek 'Bouwen om te bakken'

                                                                                                                                                                  

Houtig erfgoed
© Karel Jespers

Houtig erfgoed

Houtig erfgoed vormt de ruggengraat van het leven op het platteland. Je vindt deze erfgoedelementen in het landschap terug in allerlei soorten, vormen en maten: van oude autochtone plantsoorten, zoals de zeldzame wegedoorn, tot door de mens ontwikkelde snoeivormen. Denk maar aan leibomen, kandelaren, geschoren taxusbollen, hakhout … 

Houtwallen, heggen en hakhout werden oorspronkelijk aangelegd om functionele redenen, maar groeiden uit tot ruimtelijk structurerende elementen die het beeld van landelijke streken bepalen. Ook esthetisch aangelegde groenstructuren zoals dreven, parken, pastorietuinen en solitaire bomen dragen bij tot de landschappelijke kwaliteit. De verbondenheid met de mens was er altijd. Wij maken, gebruiken en beheren houtig erfgoed. 

Landschapskarakterisatie

Landschap verbindt mensen met plaatsen en met elkaar. Het stimuleert een geïntegreerd denken over verschillende disciplines heen, samen met stakeholders, inwoners, ruimtegebruikers en beleidsmakers. Toch wordt landschap vooral gezien als een onderdeel van de open ruimte of in één adem genoemd met erfgoedwaarde. 

Landschapskarakterisatie kan nochtans een belangrijk instrument zijn om net die integrale aanpak te garanderen. Maar welke waarden, elementen en kenmerken bepalen het karakter van een gebied? We gaan voor een goede balans tussen cultuur en natuur, tussen verleden en toekomst, tussen experten en lokale expertise ...