Onze werking in cijfers

Elk jaar bundelen we een aantal cijfers en feiten over onze werking, onze realisaties en onze projecten.

Feiten en cijfers in 2022

In totaal gingen dankzij de Regionale Landschappen 442 510 bomen en struiken de grond in. Dit resulteerde onder andere in  125 km extra hagen, 136 000 m² houtkanten en 221 nieuw aangeplante hoogstamboomgaarden. Daarnaast werden dankzij deze 16 streekorganisaties 158 poelen gegraven. Ze zorgden ook voor herstel, onderhoud of nieuwe aanleg van  258 km trage wegen en 217 ha graslanden.

Waar de regionale landschappen niet zelf de handen uit de mouwen steken, ondersteunen ze lokale besturen, eigenaars of beheerders om natuur en landschap te versterken: meer dan 3.000 keer traden ze als adviesverlener op in 2022.  Dankzij de samenaankopen zoals Behaag je tuin, Limburg zaait, de 1000 bomenactie vinden meer mensen de weg naar kwalitatief plant- en zaaigoed om onze regio verder te vergroenen en verduurzamen. 

Regionale landschappen zetten ook sterk in op natuurbeleving voor verschillende doelgroepen. In 2022 zorgden ze voor inrichting van meer speelnatuur op 127 scholen en publieke locaties in Vlaanderen. Ze stonden daarnaast in voor het beheer van 3.045 km aan wandelpaden. Er werden maar liefst 1.356 evenementen en cursussen voor het brede publiek georganiseerd rond diverse natuur- en landschapsthema's.

Lees meer over de jaarcijfers 2022

Feiten en cijfers in 2021

 

De 16 Regionale Landschappen van Vlaanderen publiceren jaarlijks hun gezamenlijke jaarcijfers.

In 2021 werden er in totaal 70 km hagen en heggen, 111.956 m² houtkanten, 124 poelen, 237 hoogstamboomgaarden, 459 km trage wegen en 94 hectare bermen aangelegd, onderhouden of hersteld. Daarnaast kwamen er ook 59 plekken voor recreatieve natuurbeleving bij. Zo ondersteunen we de ambities rond vergroening van de Vlaamse overheid, provincies en gemeenten.

Wil je weten wat we nog meer realiseerden in 2021? Bekijk dan zeker het volledige jaarverslag!

Lees het jaarverslag 2021