Biodiversiteit

Leven in het landschap

Natuur in Vlaanderen is niet beperkt tot natuurreservaten maar vind je overal in het landschap. Ook in jouw tuin en omgeving. Daarom zetten Regionale Landschappen natuurprojecten op met versterking van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen voor waardevolle fauna en flora.

In heel wat gemeenten werken we samen aan de uitvoering van actieplannen met maatregelen voor specifieke planten- en diersoorten. Gemeenten, verenigingen, inwoners, landbouwers en jagers kunnen bij de Regionale Landschappen terecht voor adviesverlening en ondersteuning bij concrete acties.

Soortenbescherming

De biodiversiteit in Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het landschap. Versnippering van het leefgebied betekent voor heel wat soorten een ernstige bedreiging. Regionale Landschappen werken niet alleen mee aan het behoud en de bescherming van de Europees te beschermen soorten, ze zetten zich ook in voor de typisch Vlaamse soorten die niet onder Europese bescherming vallen. 

 

In elke streek komen soorten voor die meer specifiek zijn voor een bepaalde regio. Regionale Landschappen kunnen streekspecifieke en concrete impulsen bieden. Dit doen ze door middel van soortgerichte acties om meer en betere leefplaatsen te bieden en bestaande biotopen te bewaren, te verbinden en te verbeteren voor typische fauna en flora.