Missie

De missie, visie en partners van de regionale landschappen.

Onze missie

Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst.

Onze visie

De uitdagingen op het vlak van klimaat, ruimtelijke ordening en biodiversiteit zijn enorm. Regionale Landschappen gaan die uitdagingen in heel Vlaanderen aan door te werken aan robuuste landschappen. Die zorgen voor klimaatbuffering, zijn biodivers en bieden ruimte aan voedselproductie en recreatie. 

Verankerd in de streek en verbonden met gemeenten, provincies, Vlaanderen en Europa verbinden Regionale Landschappen partners en inwoners met het landschap en brengen hen samen om dat landschap hedendaags en duurzaam vorm te geven. 

Partners

Regionale Landschappen zijn echte netwerkers. Elk Regionaal Landschap is een vzw, waarin provincie en gemeenten samenwerken met middenveldorganisaties op het gebied van landbouw, natuur, erfgoed en recreatie. Belangrijke partner is ook de Vlaamse overheid, omdat Regionale Landschappen Vlaams beleid uitvoeren rond onder andere biodiversiteit, water, klimaatbuffering, erfgoed en recreatie. 

Regionale Landschappen staan open voor samenwerking met alle partners, waarmee zij het landschap duurzaam vorm te geven en inwoners kunnen verbinden met het landschap. 

De 18 Regionale Landschappen in Vlaanderen