Coördinator Stadlandschap Leie en Schelde

Contract onbepaalde duur

Over Stadlandschap

Ben je gebeten door de natuur en het landschap van Zuid West-Vlaanderen?  Wil je doelgroepen mobiliseren om actief mee te werken aan natuur- en landschapszorg?  Het stadlandschap Leie en Schelde zoekt een collega met leidinggevende kwaliteiten, die ervaring heeft met projectcoördinatie en die voldoening haalt uit het netwerken met lokale besturen en middenveldorganisaties. Iets voor jou? Neem dan zeker deel aan het infomoment of solliciteer direct via onze website.

Je wordt tewerkgesteld als coördinator van het Stadlandschap Leie en Schelde, een onderdeel van de dienst MINAWA (Milieu, Natuur en Water), met een inbedding in de regio zuid West-Vlaanderen. Als coördinator van het Stadlandschap Leie en Schelde word je ondersteund door een klein team van (actueel 5) medewerkers, elk met specifieke inhoudelijke specialisatie (communicatie, landschap en biodiversiteit, educatie, ‘bomen’).  Het Stadlandschap is fysisch ingebed in het streekhuis zuid West-Vlaanderen (Kortrijk) met operationele linken met de dienst strategie en ontwikkeling aldaar. 

Over je functie

 • Je leidt het Stadlandschap Leie en Schelde, een team dat met zijn werking focust op projectmatige realisaties binnen de thema’s landschapszorg en -ontwikkeling, biodiversiteit, groen in de bebouwde omgeving, ‘de eigen streek’ en (natuur- en landschaps-)recreatie
 • Je komt, in overleg met stakeholders, jaarlijks tot een duidelijke set doelstellingen incl. budget
 • Je bent de gangmaker en de opvolger voor de realisatie van de doelstellingen
 • Je leidt je team met bijzondere aandacht voor de nodige wisselwerking tussen verschillende leden van het team. Je staat tevens in voor de opvolging en de kwaliteitsbewaking van ieders geleverd werk.
 • Je verzorgt de actieve wisselwerking tussen het stadlandschap en zijn partners (lokale besturen, middenveldorganisaties, …), met name op het vlak van de totstandkoming van een planning, het bijhouden en aanleveren van rapportage mbt realisaties, de organisatie van geregeld overleg en de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden van projectmatige samenwerking
 • Je gaat op zoek naar - en probeert creatief gebruik te maken van - projectkaders en -middelen die de omvang en de impact van het stadlandschap kunnen vergroten.
 • Je bent betrokken bij de streekwerking in het algemeen in de desbetreffende regio, het overleg en de samenwerking met streekactoren (Leiedal, …)
 • Je werkt communicatie-initiatieven uit omtrent milieu-, natuur - en streekwerking

Vaktechnische competenties

 • Inzicht in de maatschappelijke context en evoluties op het terrein van natuur- en landschapszorg, en natuur- en landschapseducatie.  
 • Goede kennis van de Office toepassingen
 • Basiskennis van GIS toepassingen of bereidheid om je in te werken
 • Een vertrouwdheid met de opbouw en het functioneren van landschappen, en met name met de groen-blauwe componenten daarin (halfnatuurlijke vegetaties en waterelementen) en dit in relatie tot andere functies van het buitengebied
 • Een vertrouwdheid met natuur- en landschapsbeschermende wetgeving

Extra informatie

 • Regelmatige verplaatsingen in dienstverband
 • Bereid tot avond- en weekendwerk (occasioneel)

Je profiel

 1. Op de datum van indiensttreding beschikken over een masterdiploma;
 2. Op de datum van indiensttreding beschikken over een rijbewijs B.
 3. Relevante ervaring (leidinggeven of projectcoördinatie) strekt tot aanbeveling;

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een adjunct-adviseur (salarisschaal A1-3 index inbegrepen) gaat van 42.000,07 euro tot 65.354,80 euro.

Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit. Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

• Maaltijdcheques (€ 8/dag)
• Vakantiegeld
• 35 jaarlijkse vakantiedagen
• Eindejaarstoelage
• Hospitalisatieverzekering
• Tweede pensioenpijler
• Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
• Fietsvergoeding
• Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
• Sportaanbod

Procedure

DEEL 1: Thuisopdracht (22 november – 27 november)

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de basisdoelstellingen/vaktechnische competenties opgesomd in de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden de kandidaten toegelaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht.

 

DEEL 2: Assessment (datum nog te bepalen)

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. 

DEEL 3: Mondeling gedeelte (datum nog te bepalen)

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Alle kandidaten worden onderworpen aan dezelfde proeven. Bij deel 1 en 3 van het selectieprogramma is 60% vereist om te slagen.

Solliciteren

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met 13 november via de link die vermeld staat bij de vacature.

Meer weten

Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan zeker deel aan het infomoment op
8 november 2022 om 11u via Teams. Hiervoor stuur je gewoon een mail
naar vacatures@west-vlaanderen.be en wij bezorgen jou de link voor het infomoment.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Lore Van Landtschoote, Selectiedeskundige (tel. 050 40 70 85, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

 

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Download de vacature