Projectmedewerker Blue Deal Pajottenland & Zennevallei

Zin om als onze nieuwe projectmedewerker Blue Deal mee te werken aan globale gebiedsvisies en acties rond waternatuur en -landschap in onze regio?

Download vacature

Wat houdt de job in?

Als projectmedewerker Blue Deal draag je bij tot globale gebiedsvisies rond natuur- en landschap op macroschaal. Jouw rol spitst zich daarbij voornamelijk toe op het inbrengen van expertise rond een bekkenbrede aanpak van infiltratie en waterbuffering in combinatie met het aanleggen, versterken of verbinden van natte natuur. In tandem met collega’s vertaal je dit naar concrete inrichtingsprojecten.

Deze projecten kunnen heel divers zijn zowel naar schaal als inhoud, maar zijn steeds natuurgerichte ingrepen met een sterke watertoets die het blauwgroene netwerk in onze regio versterken.

Je begeleidt de natuurprojecten, samen met je collega’s, van begin tot einde. Je maakt creatieve ontwerpen in overleg met eigenaars of via participatietrajecten met gebruikers. Je zorgt voor de realisatie van projecten via vergunningsaanvragen, de opmaak van bestekken, aanbestedingen en de opvolging van de werken op het terrein. Je werkt de projecten gedurende heel dit traject ook administratief af.

Je werkt daarnaast zelfstandig of samen met gebiedscoördinatoren aan de ontwikkeling van nieuwe projecten en het opstellen van subsidiedossiers.

Het algemeen belang van de natuurinrichtingsprojecten is breder dan enkel de terreinrealisatie. Samen met je collega’s verbind je mensen zoveel mogelijk met de watergebonden projecten via participatietrajecten en publieksactiviteiten.

Je hoofdtaken bestaan uit:

 • Je staat mee in voor het initiëren, coördineren en het onderling afstemmen van verschillende watergerelateerde uitvoeringsprojecten binnen de globale visie voor het werkingsgebied en deelzones van onze regio. Je neemt deze taak op van overleg, over planopmaak en verbeelding tot realisatie en nazorg en met voldoende aandacht voor een efficiënte inzet van middelen en mankracht.
 • Je zorgt mee voor het onderbouwen van gebiedsvisies, voornamelijk voor wat betreft het blauwe netwerk. Je detecteert in dit verband ook kansen voor uitvoeringsprogramma’s of voor individuele projecten.
 • Je staat in voor werving van nieuwe projecten: terreinprospectie, koppeling met beleid en ruimer landschappelijk kader, opmaken van projectaanvragen, overleg,…
 • Je organiseert het overleg met partners en overheden in functie van deze projectrealisaties

Daarnaast draag je ook bij aan:

 • Het lerend netwerk en de onderlinge afstemming tussen Blue Deal medewerkers van alle regionaal landschappen in Vlaanderen.
 • De uitwerking en begeleiding van publieksactiviteiten, recreatiemogelijkheden en vormingen die watergebonden projecten in de regio in de kijker zetten in samenwerking met het team.
 • Communicatie rond watergebonden projecten van het regionaal landschap in samenwerking met je collega’s: posts op sociale media, tekstjes op de website, mooie foto’s van projecten,…

 

Wie ben jij?

 • Je volgde een opleiding in de milieu- natuur-, landschaps- of landbouwsector.
 • Ervaring met procesbegeleiding, streekkennis, Blue Deal principes, water- en klimaatprocessen en/of projectuitvoering (omgevingsvergunningen – materiaalkeuze – bestekken – aansturen terreinploegen...) zijn pluspunten.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk). Je bent contactvaardig en weet mensen te enthousiasmeren.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en werkt oplossingsgericht
 • Je bent positief ingestelddiplomatisch en je kan relativeren indien nodig
 • Je kan vergaderingen leiden, rapporteren, terugkoppelen naar de coördinator / collega’s en linken leggen met andere projecten
 • Je kan binnen een vooraf bepaald tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren
 • Je werkt met orde, netheid en stiptheid
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Kennis van GIS (ArcGIS, QGIS) en tekenprogramma (Adobe) is aangewezen
 • Je bent bereid om soms flexibele werkuren te presteren (beperkt avond- en weekendwerk)

 

Wij bieden:

 • Relevant streekwerk met concrete resultaten
 • Klein team waarin jouw inspiratie het verschil maakt
 • Werkplek: prachtige oude pastorie met boomgaard in Gaasbeek
 • Tewerkstelling: voltijds (deeltijds mogelijk in overleg)
 • Contract onbepaalde duur met verloning op barema B111 (voor voltijdse vanaf 2821 bruto met 0 jaar anciënniteit en 3323 euro met 10 jaar anc.)
 • Relevante anciënniteit wordt deels meegenomen (maximum 10 jaar)
 • Vergoeding woon/werk en maaltijdcheques
 • Flexibele werkuren en recup van overwerk

 

Solliciteren:

 • Informatie: Alwin Loeckx, alwin@pajot-zenne.be, 0494 236 349
 • Solliciteren: alwin@pajot-zenne.be of Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek
 • Solliciteren tot en met zondag 5 november
 • Na 1ste selectie op basis van CV en motivatiebrief zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden op dinsdag 14 november

 

© Regionale Landschappen

Wie zijn wij?

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (RL P&Z) is één van de 18 regionale landschappen in Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen.

Ons team zet zich elke dag enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg dragen voor landschap, natuur en erfgoed. We zoeken een voltijdse medewerker (m/v) om de waardevolle valleisystemen in het Pajottenland en de Zennevallei te helpen ontwikkelen in functie van de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen.

 

© Regionale Landschappen
Download de vacature