Algemeen coördinator

Heb je expertise op vlak van natuur- en landschapsontwikkeling, procesbegeleiding en Blue Deal uitdagingen? Zin om natuur- en landschap gebaseerde projecten in functie van klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen mee te helpen ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Download vacature

Wie zijn wij?

De vzw Regionaal Landschap Houtland & Polders is een samenwerkingsverband tussen lokale overheden en middenveldorganisaties en al meer dan 20 jaar een leidende organisatie op het raakvlak van natuur- en landschapszorg.

Een multidisciplinair team van 14 medewerkers is vanuit het historisch Kasteel Tillegem in Brugge actief in 15 gemeenten in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen.

Onze werking richt zich naar het behoud en het herstel van de unieke cultuurlandschappen en de waardevolle natuur  van het Houtland en de polderregio.

Functieomschrijving

De operationele leiding en coördinatie van de vzw zijn in handen van een coördinator. Als coördinator coach je een dynamisch team van 14 personen met verschillende vaardigheden en competenties op vlak van natuur, landschap en erfgoed. Je bent de schakel tussen jouw team, het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

 • Je staat in voor de algemene visievorming en strategische planning, het algemeen personeels- en financieel beleid, het jaarverslag, de projectplanning, de opmaak van de begroting en het financieel verslag
 • Je bent manager en coach voor je medewerkers, je kunt hen enthousiasmeren en tot een hoog niveau van kwaliteitsvolle resultaten brengen; je waakt over een goede teamgeest
 • Je onderhoudt goede contacten met het lokale beleid, de betrokken administraties en middenveldorganisaties en met de 17 andere Vlaamse Regionale Landschappen; je bouwt je netwerk uit en onderhoudt dit
 • Je kan Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk beleid integreren in een visie en planning voor het Regionaal Landschap en vertalen naar concrete projecten, partners en doelgroepen
 • Je zit het bestuursorgaan en diverse projectwerkgroepen voor
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op vlak van landschapsontwikkeling en natuur
 • Je overziet samen met de communicatiemedewerker en projectcoördinator Blue Deal de communicatie naar de brede omgeving en de pers

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Je beschikt over minstens 2 jaar aantoonbare, professionele ervaring in een coördinerende of communicatiefunctie binnen een Regionaal Landschap of gelijkaardige organisatie en hebt ervaring met gebiedsgericht en/of projectmatig werken binnen één of meerdere van de kernthema's waarin de Regionale Landschappen actief zijn.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur en van de gemeentebesturen
 • Je bent vertrouwd met natuur- en landschapswaarden en de ermee verbonden processen (bijvoorbeeld ecologische of historische) en dit in relatie tot andere functies van het buitengebied
 • Je bent vertrouwd met de wetgeving inzake natuur en landschap in brede zin en je kan die toepassen op concrete casussen

Jouw talenten

 • Je bent organisatorisch sterk, kunt plannen en delegeren
 • Je kunt goed omgaan met stress
 • Je hebt inzicht in een financieel gezond beleid van de vzw
 • Je bent vertrouwd met het ontwikkelen van een visie en het vertalen ervan naar een masterplan en naar een operationele planning
 • Je bent in staat een visie enthousiast en bevattelijk over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent in staat zelfstandig overleg te organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te motiveren tot samenwerking
 • Je beschikt over een hoog probleemoplossend vermogen
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen
 • Je hebt een pragmatische geest en organisatorisch talent
 • Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap; affiniteit met het werkingsgebied is een pluspunt
 • Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen)

Ons aanbod

 • Een afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng
 • Een maatschappelijk relevante functie in een gemotiveerd, sympathiek team van enthousiaste collega’s met een groot hart voor ons landschap en onze natuur
 • Ondersteuning door middel van uitwisseling van expertise en ervaring met de 17 andere Regionale Landschappen in Vlaanderen
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur met indiensttreding vanaf mei of juni 2024
 • Verloning volgens provinciaal barema A4 met gunstige verlofregeling, mogelijkheid tot telewerk, flexibele werkregeling, vergoeding woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering…
 • Een aangename standplaats in het Tillegemkasteel

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot en met 26 januari 2024.

Na een voorselectie op basis van C.V. en motivatiebrief nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor  een schriftelijke proef in januari en een sollicitatiegesprek in februari. De plaats, het tijdstip en de wijze communiceren we later.

Contact

Mail je C.V. (naam.voornaam_coördinator_CV) en motivatiebrief (naam.voornaam_coördinator_MB) naar info@rlhp.be 

Meer info?

Contacteer onze coördinator Pauwel Bogaert op pauwel.bogaert@rlhp.be of via 0496 59 61 25.