Stappenplan voor gemeentes en steden

Het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) van de Regionale Landschappen ondersteunt gemeenten en steden bij het regulier landschapsonderhoud.

  1. Neem contact op met de LOB-medewerker van uw Regionaal Landschap.
  2. We plannen een gesprek rond alle mogelijkheden (thematisch, geografisch, vorm van samenwerking, prioriteiten).
  3. We stellen een offerte op maat op. Na goedkeuring stellen we een samenwerkingsovereenkomst op die het schepencollege dient goed te keuren.
  4. We updaten een bestaande inventaris of starten een nieuwe.
  5. We starten met de opmaak van een visie én beheerplannen op maat en in samenspraak met de gemeente. 
  6. We bekijken hoe verdere coördinatie verloopt en laten eventueel een nieuwe offerte en overeenkomst opmaken. 
  7. Dankzij een consistent beheer verbeteren we samen het landschap