Projecten

Vleermuizen

Biodiversiteit - LandschapDelen

Over dit project

Vleermuizen zijn nuttige, natuurlijke insectenverdelgers. Ze helpen ons met het bestrijden van plaaginsecten zoals muggen en insecten die hout of landbouwgewassen aantasten. Helaas gaat het met de meeste soorten niet zo goed. De versnippering van de open ruimte en het dichtmaken en isoleren of afbreken van oudere gebouwen maken het steeds moeilijker voor vleermuizen om voedsel te vinden, te schuilen, jongen groot te brengen en te overwinteren. 

Daarom zetten we ons samen met zowel private partners als gemeenten in voor deze tot de verbeelding sprekende zoogdieren. We inventariseren vleermuizenpopulaties in onze regio en werken aan de opwaardering van hun leefgebied, door zomerverblijfplaatsen (zoals kerkzolders) en winterverblijfplaatsen (zoals ijskelders, bunker) geschikter te maken en door kleine landschapselementen aan te leggen (zoals heggen of bomenrijen).

Projectinfo

Wanneer? Jaarrond

Waar? Alle gemeenten in ons werkingsgebied

Meer weten? Contacteer Robbert Schepers voor meer informatie (robbert@rlsd.be - 0499 99 68 41)

Zomer- en winterverblijven

Vleermuistoren
© Paul Segers

Door een gebrek aan insecten in de winter, houden vleermuizen een winterslaap. Daarvoor zoeken ze donkere plaatsen op met een hoge luchtvochtigheid en een constante temperatuur zoals forten, bunkers en ijskelders. Belangrijk is dat ze hier niet gestoord worden. 's Zomers zijn kerkzolders en oude schuren dan weer in trek als verblijfplaats. Vrouwtjes troepen er met hun jongen samen in kolonies.

Met enkele ingrepen, zoals het voorzien van kleine invliegopeningen of het ongevoegd laten van enkele stukjes muur binnenin, zorgen we ervoor dat vleermuizen in alle rust een verblijfplaats vinden. In Puurs-Sint-Amands werkten we mee aan de bouw van een gloednieuwe vleermuistoren als zomerhotel. Samen met architecten en bouwheren werden ook al verschillende kerken vleermuisvriendelijk ingericht en gerestaureerd (bijvoorbeeld in Mespelare, Schoonaarde, Belsele, Kruibeke).

Bunker Melle
© RLSD

Hoe maak je jouw (historische zolder) meer vleermuisvriendelijk?

Samen met gemeenten, kerkfabrieken, architecten, aannemers en andere (erfgoed)partners werken we aan de bescherming van kwetsbare vleermuispopulaties. Hoe we dit doen ontdek je in deze video's met enkele mooie realisaties in ons werkingsgebied! Deze video's maakten we in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en Regionaal Landschap Houtland & Polders.

Groene verbindingen

Tenminste even belangrijk voor vleermuizenpopulaties, zijn goede landschappelijke verbindingen binnen hun leefgebied. Bomenrijen, dreven en houtkanten zijn onontbeerlijk om vleermuizen voldoende overlevingskansen te geven. Deze kleine landschapselementen vormen namelijk een essentiële groene schakel waarlangs vleermuizen zich verplaatsen en oriënteren tussen zomer- en winterverblijf.

Ook weldoordachte aanplantingen rond hun verblijf maken een groot verschil. Een bloemen- en bessenrijke omgeving lokt een weelde aan insecten waaraan de vleermuizen zich te goed kunnen doen.

Vleermuisonderzoek
© Robin Bosteels

Onderzoek en inventarisatie

Naast het vleermuisvriendelijk inrichten van mogelijke verblijfplaatsen en het opwaarderen van het leefgebied van vleermuizen, is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe de verschillende soorten het jaar na jaar doen in onze contreien.

Een degelijke inventarisatie is hiervoor cruciaal. Zo namen wij bijvoorbeeld al heel wat kerkzolders onder de loep en konden vaststellen dat dit nog steeds populaire verblijfplaatsen zijn voor deze bijzondere zoogdieren. Reden te meer om hen niet te vergeten bij renovaties en restauraties!

Recente realisaties

© Koen Frasseur

Mei 2021

Vleermuistoren

We werkten samen met verschillende partners en een school bij de constructie van een zes meter hoge toren in het arboretum in Puurs-Sint-Amands. De toren dient als zomerverblijf voor verschillende vleermuizensoorten.

Meer info

© RLSD

November 2020

Kerkzolders

Na een grondige inspectie door onze collega's werden drie kerkzolders in de gemeente Wichelen werden vleermuisvriendelijk(er) ingericht.

Meer info


April 2020

Kruitmagazijn

We stonden de Stad Dendermonde bij met advies op maat om het voormalig Kruitmagazijn aan de Mechelse Poort vleermuisvriendelijk te restaureren.

Meer info

© Vilda - Rollin Verlinde
© RLSD
© Robin Bosteels
© Paul Matthijs

Misschien vind je dit ook interessant: