Projecten

Poelen en weekendvijvers

Water is leven! Poelen zijn oases van biodiversiteit. Ze vormen de belangrijkste voortplantingsplaatsen voor amfibieën, waterkevers en libellen.Delen

Water is leven

Eén van de belangrijkste vereisten die amfibieën stellen aan hun habitat is geschikt voortplantingswater. Willen we een landschap waarin kikkers, padden en salamanders kunnen floreren dan hebben we nood aan goede poelen. Vissen hebben hun plaats in rivieren, beken en vijvers maar het leven in een poel is doorgaans minder gebaat aan hun aanwezigheid. Naast amfibieën leven er ook waterplanten, -kevers, -slakken, en allerlei andere kleine diertjes in een poel. Een goede amfibieënpoel is dus een zegen voor de biodiversiteit.

Heb je zelf een poel?  Dan is het interessant om deze geregeld te monitoren. Het leven in je poel is immers een goede graadmeter voor de kwaliteit van de poel. We geven hier graag advies bij. Dringt een herstel zich op of heb je nog geen poel maar wel de ruimte dan helpen wij je ook graag verder. Indien het project een grote meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, zoeken we naar subsidies en faciliteren we het hele proces. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

© Wouter Pattyn

Brochure: Poelen, parels in het landschap

Water is leven. Zo is het water poelen noodzakelijk voor ander leven dan het onze: de vele planten, amfibieën, insecten en andere dieren die voor hun voortbestaan aangewezen blijven op het specifieke milieu dat zo’n poel vormt. Met de biodiversiteit die meer en meer onder druk staat kunnen poelen een mooie nieuwe functie opnemen als behoeders van onze lokale biodiversiteit!

Bij het aanleggen van een poel heb je ongetwijfeld een heleboel vragen: hoe groot en hoe diep mag je poel zijn? Heb je een vergunning nodig en kan je een beroep doen op subsidies? We bundelden onze ervaringen en kennis in deze brochure boordevol praktische tips.

Download de brochure hier

Recente realisaties

Natuurherstel weekendvijvers

Het platteland was vroeger een trekpleister om tot rust te komen. Dat vertaalde zich in de Demervallei in talrijke weekendverblijven met bijhorende vijvers. Vandaag zijn vele ervan in onbruik geraakt, het onderhoud bleef achterwege. Wij toveren deze verwaarloosde weekendvijvers om tot oases voor biodiversiteit. 

Vijverherstel Diest

Dit vijverherstelproject in Diest biedt heel wat potenties om zeldzame watervegetatie terug te herstellen uit de zaadbank. Denk hierbij aan drijvende waterweegbree, veelstengelige waterbies, witte waterranonkel en moerashersthooi. Er wordt bij de realisatie van dit project rekening gehouden om de aanwezige waardevolle natuurelementen te sparen. 

Deze vijver in de ligt Demervallei, meer bepaald tussen de Grote beek en de Kleine beek in de Vallei van de drie beken. Het is een hotspot voor biodiversiteit in de grenszone tussen het Hageland en de Kempen. 

 

De Vijver Wolfsdonk

In Wolfsdonk herstelden we twee weekendvijvers. Eerst kapten we niet-streekeigen bomen en struiken, waardoor er meer licht op het wateroppervlak kwam. De vijvers werden vervolgens afgevist en de sliblaag verwijderd om de voedselrijkdom te verminderen en de biodiversiteit te verhogen. De steile oevers werden aangeschuind om zo een natuurlijkere oever te creëren. Daarnaast werd aandacht besteed aan het maaibeheer van de hooilandjes rondom de vijvers. Zo zorgen we niet enkel in het water maar ook daarbuiten voor een gevarieerder planten- en dierenleven. 

Er dook na de werken een onverwacht probleem op met de uitheemse zonnebaars die in de vijvers zat. Deze vissen eten de eitjes van andere vissoorten en amfibieën, wat de biodiversiteit schaadt. Daarom zetten we kleine snoeken uit om de zonnebaarspopulatie onder controle te houden. 

Bijstaande video is onderdeel van de reeks Landschapbouwers. Deze reeks op plattelandsTV brengt maandelijks een waterproject waar Regionale Landschappen aan werken in beeld.

Demerstraat Rotselaar

In de Demerstraat in Rotselaar herstelden we in samenspraak met de eigenaars een vijvercomplex van twaalf vijvers.

Na het afbreken van allerlei bouwconstructies en het opruimen van het afval, kapte een houtexploitant alle uitheemse bomen en naaldbomen. Inheemse loofbomen laten we weer uitschieten zodat het gebied bosrijk blijft. Een aannemer schuinde de oevers aan en ruimde de sliblaag bij enkele vijvers. Door een jarenlange opstapeling van vallende bladeren was die aanzienlijk. 

Dankzij deze maatregelen creëerden we meer kansen voor watergebonden dier- en plantensoorten zoals ijsvogel, kleine watersalamander of kleine spinnende watertor. 

Deze projecten kwamen tot stand dankzij een duurzaam biodiversiteitsproject van de provincie Vlaams-Brabant.