Projecten

Natuurlijke hondenlosloopzones

In onze sterk verstedelijkte regio moeten we de publieke groene ruimte delen met vele gebruikers. Conflicten met niet-aangelijnde honden nemen jammer genoeg toe. De nood aan goed ingerichte ruimtes waar honden even ongeremd hun energie kwijt kunnen is dus groot.Delen

Noodzaak van natuurlijke hondenlosloopzones

Vlaanderen telt 1,5 miljoen honden. Eén gezin op vier heeft een hond. Maar lang niet iedereen heeft een grote tuin waar de hond vrijuit kan lopen. Bovendien ravotten honden ook graag met andere honden. Een natuurlijke hondenlosloopzone is dan een prima idee. 

Voor de hond

Honden vertonen nog vele natuurlijke gedragingen die overeenkomen met wilde hondachtigen die het best tot uiting komen in een natuurlijke omgeving: rennen, springen, spelen, contact maken met soortgenoten, in het gras rollen, snuffelen, graven, door water of modder lopen … Het is ook beter voor hun poten en gewrichten. 

Voor de mens

Een afscherming van de hondenlosloopzone met een natuurlijk groenscherm, zoals een haag, heg of houtkant, zorgt dat de hond minder reageert op prikkels van buitenaf en vermindert zowel conflicten tussen gebruiker en niet-gebruiker.

Voor de natuur en het klimaat

Door een hondenlosloopzone natuurlijk in te richten, zorg je dat het betrokken stuk open ruimte ook extra functies kan vervullen. Zo bieden de onverharde ondergrond en aangelegde wadi’s ruimte voor waterinfiltratie, trekken inheemse planten, bestuivende insecten en natuurlijke plaagbestrijders aan en zorgt de begroeiing voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid. Bovendien vermindert op die manier ook de druk op natuurgebieden.

Natuurlijke hondenlosloopzone
© Regionaal Landschap Rivierenland
Opening hondenlosloopzone Sint-Katelijne-Waver
© Regionaal Landschap Rivierenland
Brochure natuurlijke hondenlosloopzone