Projecten

Natuur op schoolTerug naar overzicht
Delen

Over het project

Spelen in de natuur heeft tal van voordelen. Een avontuurlijke en natuurlijke speelplek laat toe dat kinderen zich uitleven, hun energie kwijt kunnen, het prikkelt hun fantasie en creativiteit en het verbetert de concentratie in de klas. Speelplaatsen zijn jammer genoeg nog al te vaak woestijnen van asfalt. Daar kan je samen met jouw school verandering in brengen!

Voor het vergroenen van hun domein kunnen scholen binnen ons regionaal landschap beroep doen op ons team Natuur in de Buurt. We werken hiervoor samen met de MOS-medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant. De MOS-medewerkers begeleiden de scholen in hun vergroeningstraject. Wij zetten onze expertise in voor de vergroening en de uitvoering. Samen met de school en de MOS-medewerkers bespreken we wat de noden zijn en waar wij kunnen helpen.

Mag ook jouw grijze speelplaats op de schop? Wil je jouw speelterrein vergroenen? Neem dan eerst contact op met de MOS-medewerkers.

Na overleg nemen zij contact op met ons om de verdere stappen samen te bespreken.

Projectinfo

Projectperiode: doorlopend

Waar?: Alle scholen in ons werkingsgebied kunnen beroep doen op ons regionaal landschap om hen te ondersteunen bij het vergroenen van hun schooldomein. 

Spelen in het groen: niets dan voordelen

Natuurlijke speel- en leerplaatsen zitten al enkele jaren in de lift, en dat verbaast ons eigenlijk niet. Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich buiten in de natuur kunnen uitleven.

Bij het dromen over een natuurlijk speellandschap gaan we op zoek naar mogelijkheden voor ontharding. Ontharden is slechts een eerste stap, erna gaan we voor een kwalitatieve vergroening. We zetten scholen op weg om na te denken over een klimaatvriendelijke en -robuuste schoolomgeving. Er komen natuurlijke speelelementen zoals speelbomen, heuvels, parcours gemaakt uit boomstronken, waterelementen, wilgenhutten en –tunnels, een bloemenweide, buitenkeukentjes en nog meer van dat leuks. Een groene speelplaats heeft ook rustige hoekjes, zoals een wilgenhut, waar kinderen gewoon lekker kunnen kletsen of waar een verhaal kan worden voorgelezen. De variatie zorgt dat ieder kind er zijn of haar favoriete plekje vindt. Een groene speelplaats leent zich ook perfect om  tijdens de lessen buiten onderzoekend te leren op eigen terrein.

Een avontuurlijke en natuurgerichte speelplek nodigt uit tot verschillende spelvormen: sociaal spel, fantasiespel, bewegen en ontdekken. Kinderen ontwikkelen hun motorische vaardigheden door te klauteren of kampen te bouwen. Met natuurlijk materiaal gaan ze knutselen of zelfs koken.  Dankzij een groene speelplaats verbetert de concentratie in de klas en vooral: kinderen voelen zich gelukkiger op school. 

En zo vormen de vergroende speelplaatsen een belangrijke stapsteen in het landschap en trekken we het omliggende landschap tot aan de klas.