Projecten

Natuur in de Buurt

Recreatie - Klimaat - LandschapszorgDelen

Over dit project

Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Het brengt ons brein tot rust en verlaagt stress.

Ons team Natuur in de Buurt brengt echte natuur dicht bij de mensen: via avontuurlijke speelplaatsen, uitdagende parken, natuurlijke speelbossen en ontmoetingsplekken in het groen. We focussen hierbij op het betrekken van de buurt, wat resulteert in een draagvlak en een versterkt buurtgevoel! 

Dankzij de uiteenlopende expertises binnen ons regionaal landschap, kunnen we de lat voor al onze Natuur in de Buurt projecten hoog leggen. Naast aandacht voor de nodige participatie en draagvlak, kijken we ook naar een natuurlijke, klimaatrobuuste inrichting die ook de biodiversiteit ten goede komt. Ook kijken we voor elk project of dit in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. We kunnen een project van A tot Z begeleiden, of daar waar nodig. 

Projectinfo

Wanneer? Het hele jaar door.

Waar? Steden, gemeenten, scholen, bedrijven, particulieren uit ons werkingsgebied kunnen beroep doen op ons regionaal landschap om hen te ondersteunen bij het vergroenen van hun domein(en).

Meer weten? Contacteer ons team Natuur in de Buurt voor meer informatie

Naar een groene ontmoetingsplek voor de buurt

Of het nu een school, het terrein van een jeugdbeweging, een parkje, een perceel waaraan een nieuwe bestemming wordt gegeven, of een domein van een zorginstelling is, Regionaal Landschap Schelde-Durme kan ondersteunen bij de omschakeling naar een groene, natuurlijke ontmoetingsplek voor de buurt. Maar wat zijn de verschillende stappen? Hoe begin je eraan? En wat gaat dat kosten? Ons regionaal landschap kan jou begeleiden gedurende het hele vergroeningsproces. Door enkel advies te geven, of om het project van A tot Z te begeleiden. We bekijken samen met jou wat de noden zijn en hoe we kunnen helpen. Hieronder tonen we alvast hoe wij te werk gaan om een project van begin tot einde mee te begeleiden.

1. Analyse

Verkennen
© RLSD

Via een verkennend gesprek en terreinbezoek bespreken we met de aanvrager wat de noden zijn en hoe ons regionaal landschap hierbij kan helpen. In deze fase kunnen wij ook bekijken of het project in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Sommige projecten hebben enkel advies nodig, andere projecten vragen begeleiding van A tot Z. Alles is mogelijk, wij ondersteunen daar waar nodig. 

2. Participatie

Participatiefase
© RLSD

Samen met diverse stakeholders zoals buurtbewoners, jeugdverenigingen, scholen, ... doorlopen we een participatieproces. We proberen via deze manier te weten te komen wat de dromen, maar ook de bezorgdheden van deze mensen zijn voor de nieuwe groene plek. Dit participatieproces creëert op deze manier een draagvlak voor het nieuw project in de buurt. Aan de hand van tekeningen, gesprekken, spelletjes, post-its, ... vormen we ons een beeld van de wensen, die we in een volgende fase verwerken in het ontwerp. 

3. Ontwerp

Ontwerpfase
© RLSD

Alle ideeën worden nu samengebracht in een eerste ontwerpschets. Dit geeft een visueel beeld hoe de nieuwe groene plek er zal uitzien! Na bespreking met de aanvrager en stakeholders wordt het plan helemaal op punt gesteld en herwerkt tot een finaal ontwerp.

4. Realisatie

Konkelgoed Lebbeke
© RLSD

Tijd voor actie! In deze fase gaan we van start met de realisatie: heuvels creëren, bloemen inzaaien, wilgenhutten vlechten, ... Ook hier vinden we het belangrijk om de buurt te betrekken. Samen aanplanten en opbouwen versterkt het groepsgevoel en de betrokkenheid van de buurt en zorgt voor het nodige draagvlak. Nadien is het wachten tot de natuur haar werk doet zodat de buurt kan genieten van een prachtige, groene omgeving! 

5. Nazorg

LIA-tuin
© RLSD

Ook wanneer alle aanplantingen rond zijn, kan ons regionaal landschap nog ondersteunen bij de nazorg. We geven advies rond ecologisch beheer en onderhoud van de groene plek, en ook hier kan de buurt betrokken worden. Denk maar aan gezamenlijke momenten om te snoeien, te maaien, nieuwe aanplantingen te doen etc. 

6. Resultaat

LIA-tuin
© RLSD

Het resultaat van heel dit proces? Een sterke buurt in het groen! Niet alleen krijgt de buurt er een mooie, avontuurlijke en natuurlijke groene speel- en ontmoetingsplek bij, ook het plezier van samenwerken met mensen uit de buurt zorgt voor veel positieve energie en een sterk buurtgevoel. De nieuwe groene ontmoetingsplek zorgt voor meer spontane ontmoetingen, een plek om tot rust te komen of om je uit te leven, in het groen, dicht bij huis. 

Ontdek onze samenwerkingen

Met scholen

Groene speelplaats
© RLSD

Natuurlijke speel- en leerplaatsen zitten al enkele jaren in de lift. Spelen in de natuur heeft dan ook tal van voordelen. Een avontuurlijke en natuurlijke speelplek laat toe dat kinderen zich uitleven, hun energie kwijt kunnen, het prikkelt hun fantasie en creativiteit en het verbetert de concentratie in de klas.

Speelplaatsen zijn jammer genoeg nog al te vaak woestijnen van asfalt. Daar kan ons regionaal landschap verandering in brengen! 

Ons regionaal landschap ondersteunt scholen binnen ons werkingsgebied in het vergroenen van hun domein. Samen met de school bespreken we wat hun noden zijn en waar wij kunnen helpen. Zo transformeerden we al heel wat schooldomeinen in een groene oase!

Lees meer

Met openbare plekken

Rozekensbos Aalst
© RLSD

In heel wat steden en gemeenten bevinden zich openbare parken of speelpleintjes. Vaak zijn deze nog aangelegd met klassieke speeltuigen zoals schommels en speelhuisjes en spreken ze niet echt een grote groep buurtbewoners aan.

Ons regionaal landschap kan bekijken hoe zo'n plek een echte ontmoetingsplek kan worden voor de hele buurt: om te spelen, te wandelen, te fietsen, mensen te ontmoeten, om activiteiten te organiseren of om tot rust te komen.

Denk maar aan een plek midden in het groen, met gezellige picknickbanken, natuurlijke speelelementen, maar ook een hondenlosloopweide, een boomgaard, trage wegen om te wandelen en fietsen, een geboortebos, een amfitheater voor evenementen, ... 

Lees meer

Met zorginstellingen

Sint-Alexius Grimbergen
© Regionale Landschappen

Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Het brengt ons brein tot rust en verlaagt stress. Een natuurlijke omgeving rond zorgcentra verbetert de kwaliteit van de zorg én biedt voordelen voor de natuur. Dit heeft niet alleen gunstige effecten op de gezondheid van patiënten, maar ook voor het personeel, de bezoekers en de omwonenden.

De mogelijkheden om de omgeving van een zorginstelling te vergroenen, zijn talrijk. Denk maar aan de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en schaduwbomen, stilte- en belevingstuinen, natuurlijke bloemenweides, vijvers, uitkijkpunten, beweeg- en belevingsparcours voor bewoners, een dementietuin, een dierenhoekje … 

Ons team Natuur in de Buurt kan zorgcentra ondersteunen bij dit vergroeningsproces.

Lees meer

Contacteer ons team Natuur in de Buurt

Geprikkeld na het lezen van al deze mogelijkheden? Neem dan zeker contact op met ons team Natuur in de Buurt. Zij bekijken samen met jullie wat de noden zijn, en waar wij kunnen helpen om de natuur dichter naar jouw buurt te brengen.

Naar de contactgegevens

Misschien vind je dit ook interessant:

Groene speelplaatsen
© Konkelgoed
Al onze projecten
© Rudy Mettepenningen
Contacteer ons
© Miles Burke