Projecten

landschapspark acties in het landschapDelen

Acties in het landschap

Er gebeurt al veel in het landschap in de Vlaamse Ardennen. Heel veel!

Denk maar aan de ingrepen om ons te beschermen tegen wateroverlast, aan de uitdagende opgave van het project Rond Ronse. Het aanleggen van vistrappen, landinrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij, in- en uitbreiden van onze dorpskernen. En honderden, misschien wel duizenden acties die ons landschap elke dag verder vorm geven en kneden. Knotten van wilgen, aanplanten of verdwijnen van solitaire bomen, bomenrijen, bossen en boomgaarden, de aanleg van fietspaden, het opwaarderen van oude kapelletjes en buurtwegen, en zo kunnen we uren doorgaan.

© Vilda - Yves Adams

Allemaal acties die op zich niet heel veel impact hebben, maar die in het grotere plaatje ervoor zorgen dat ons landschap in de Vlaamse Ardennen steeds in beweging is. Niet alle acties zijn ook een meerwaarde voor ons landschap. Denk maar aan de appartementisering, grote betonnen gebouwen tussen de velden, de vertuining van ons landbouwgebied, het verdwijnen van typische houtkanten of lintbebouwing. 

© Vilda - Yves Adams

Gelukkig zijn er tal van organisaties die daar vandaag al hard rond werken en ook in de toekomst nog verder aan zullen werken. Vanuit het Landschapspark willen we de acties om ons landschap te versterken mee onderzoeken, uitwerken, ondersteunen én uitvoeren.

Meer info over de acties die we binnen het Landschapspark willen uitvoeren lees je in het Operationeel plan 2024-2030.