Projecten

Kansenkavels

Kansenkavels (afgerond project)Delen

Kansen voor de open ruimte van morgen

De Antwerpse Regionale Landschappen begeleiden de pilootgemeenten Wuustwezel, Willebroek en Geel in een alternatieve aanpak voor open percelen en bouwgronden, zoals een lang bouwlint met nog de enige overgebleven doorzichten naar het landschap of de enige mogelijkheid tot verbinding naar het achterliggend fiets- en wandelnetwerk. Of een bouwgrond of kavel in een verafgelegen woon- of villawijk in het buitengebied met beperkte of geen voorzieningen – grenzend aan open ruimte en het landschap.

Dergelijke bouwgronden hebben een uitermate hoge open ruimte waarde en worden vaak genoeg volledig privaat ontwikkeld, waardoor de link met het achterliggende landschap volledig verloren gaat.

Het alternatief is niet evident maar niet onmogelijk, want heel wat bouwgronden en percelen bieden ‘kansen’ zoals een sterker dorpsweefsel (zoals speel- en buurtgroen) of lokale landbouw (CSA, pluktuin), betere leefbaarheid en het bevorderen van sociaal contact, gezondheid en beweging in dorpen door nieuwe fiets- en wandelverbindingen, kansen voor natuurverbinding en meer biodiversiteit, …


Scan

De open ruimte scan neemt de gemeentelijke groenvisie en het gewenste trage wegen netwerk als startpunt en projecteert die op het register van onbebouwde percelen (ROP). Bij overlap tussen groenvisie en ROP ontstaan kansenkavels. De prioritaire kavels zijn de bouwgronden met een hoge open ruimte waarde, in aansluiting bij de open ruimte en het landschap, langs woonlinten, en/of ver van voorzieningen.

Uit deze scan worden één of meerdere kansenkavels geselecteerd als pilootgebied (al dan niet in gemeentelijk eigendom) om in de volgende fase mee te nemen in het ontwerpend onderzoek.


Visie

In deze fase staat ontwerpend onderzoek centraal i.s.m. externe ruimtelijke planners en landschapsontwerpers om de juiste kansen te benoemen voor de open ruimte, het klimaat en het landschap.

Aan de hand van workshops worden verschillende ontwerpen en keuzes voorgelegd en besproken met de gemeente, eigenaars en buurtbewoners. Enkel door het debat aan te gaan, kunnen we samen de winsten voor de open ruimte bloot leggen, zowel voor het landschap als voor het dorp. Als de kansenkavel geen eigendom is van de overheid bieden overeenkomsten of verwerving een oplossing.


Realisatie

Concrete inrichting en realisatie op de geselecteerde kansenkavel(s) zoals buurtgroen, pluktuin, speelnatuur, natuurcorridor, trage wegverbinding …

Binnenkort maken we de resultaten in de drie pilootgemeentes bekend. 

Resultaten

Eén van de mogelijkheden voor de bouwgronden is om het volledige perceel strategisch open te houden met een publieke invulling op maat van de buurt en het dorp.

Als tussenoplossing kan het perceel deels ontwikkeld en deels open gehouden worden mét behoud van de ‘kansen’. Deze alternatieve aanpak vraagt een bijzondere methodiek die door de Regionale Landschappen werd uitgetest in drie pilootgemeentes.

Lees de bevindingen in de brochure

Ga in je gemeente aan de slag met kansenkavels

Vanaf 2023 geven de Regionale Landschappen advies op maat om open ruimte kansen te benutten. Contacteer ons nu al voor meer info.

Contacteer ons

Misschien vind je dit ook interessant:

Alle projecten
© RLDV - Kobe van Looveren