Nieuws

De Tuimeling plant bomen in Zennebruggenbos

Tweeduizendvijfhonderd bomen en struiken moeten de grond in. Gelaarsd en gepakt vol goede moed leerden 48 leerlingen hoe ze bomen planten.Delen

Het Zennebruggenbos is één van de groenprojecten van de gemeente Zemst langsheen het ‘Zennelint’, de strook van natuurgebieden in de Zennevallei tussen Vilvoorde en Mechelen. Het bestaande bos tussen de fietssnelweg en de N1 was al 1,73 hectare groot. Het voorbije jaar werd het bos geïnventariseerd. Niet vitale, onveilige en ecologisch weinig waardevolle bomen verdwenen en via bosomvorming komen nu inheemse soorten in de plaats. Zo kan het bos op termijn een natuurlijk bos worden, dat spontaan evolueert en aangepast is aan de lokale omstandigheden. Het bos breidt meteen ook uit tot 2,3 hectare en wordt gedeeltelijk toegankelijk.

‘We zijn blij dat we samen met de leerlingen van het vierde leerjaar van De Tuimeling onze bomen kunnen planten. Zo bouwen we samen met hen aan een groener Zemst. Het Zennebruggenbos wordt belevingsnatuur voor jong en oud. Een zelfplukboomgaard verleidt passanten tot een gezond tussendoortje, de bloemenweide is ideaal voor een rustmoment, een wandeling door het bos doet altijd deugd en in het speelbos kunnen kinderen zich volop uitleven. Een deel van de gekapte bomen kreeg zelfs een tweede leven als speelstam en zitstammen, perfect om over de klauteren’, vertelt Veerle Geerinckx, burgemeester van Zemst.

‘Ons bestuur zoekt voortdurend naar nieuwe kansen voor natuurprojecten. In de Zennevallei willen we het groen verbinden om onze biodiversiteit te beschermen én te versterken. Ook in de Barebeekvallei zoeken we volop naar nieuwe projecten rond natuurinrichting. En ook elders in de gemeente willen we het open en groene karakter van Zemst beschermen. Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters helpt ons om deze projecten te verwezenlijken’, zegt Joeri Van den Brande, schepen van Milieu en Onderwijs.

Meer natuur in hun gemeente is voor de kinderen een goede motivatie om de plantgaten te vullen. ‘We hebben er al 24 geplant met ons drietjes’, roepen drie jongens trots in koor. Es, winterlinde, zwarte els, haagbeuk, Europese vogelkers, beuk, boskers en fladderiep, de inheemse bomen gaan allemaal vlot de grond in. De bosrand wordt gevuld met rode kornoelje, meidoorn, hondsroos, hazelaar, sleedoorn, vlier, liguster, kardinaalsmuts, gelderse roos en Spaanse aak. In totaal gaan er hier 2.485 inheemse planten de grond in, aannemer Pro Natura werkt de komende weken gelukkig verder aan het project.

‘Met dit inheems plantgoed en de aanleg van bloemenweiden stimuleren we de biodiversiteit’, legt Magda Van Stevens, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, uit. ‘Zo vinden insecten, vogels, zoogdieren meer voedsel en nestgelegenheid. Het is de variatie in biotopen die zorgt voor een heel diverse fauna en flora. Met de steun van de gemeente Zemst, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid kan RLBK zo het natuurbeleid omzetten in de praktijk’.

De gemeente Zemst investeert 39.435,5 euro in het project. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB) verleent 95.742 euro subsidies aan het project in Zemst. Cofinanciering daarvoor komt van het Agentschap Binnenlands Bestuur via middelen van het Vlaamse Randfonds. ‘We hebben met de Vlaamse overheid de steile ambitie om 4.000 hectare extra bos in Vlaanderen te planten tegen 2024. De coronacrisis heeft de nood aan toegankelijke natuur bovendien nog zichtbaarder gemaakt dan ooit. We willen aan die vraag tegemoetkomen en natuurlijke toevluchtsoorden creëren waar jong en oud terecht kunnen. Bomen zijn onze bondgenoten in onze zoektocht naar gezonde lucht en verkoeling bij warm weer. Die Vlaamse beleidsdoelstellingen komen hier mooi samen in het Zennebruggenbos’, vertelt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

‘Vroeger waren we al tevreden als we bestaand groen konden bewaren, maar nu zijn we ambitieuzer en offensiever. We gaan voor méér groen in onze Vlaamse Rand’, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. ‘Deze regeerperiode willen 1 miljoen extra bomen aanplanten in Vlaams-Brabant, waarvan een pak in de Vlaamse Rand. De Brabantse Kouters ten noorden van Brussel voelen de druk van oprukkende verstedelijking: daar willen we dus tegengas geven met extra bomen.’

Het Zennebruggenbos zal in mei 2023 toegankelijk zijn voor het publiek.

Plantactie Zennebruggenbos
© RLBK
© RLBK
© RLBK
© RLBK