Nieuws

Waterproject in beeld: Vijverherstel in Noord-Hageland

In Landschapbouwers op Plattelandstv tonen we een waterproject waaraan de Regionale Landschappen werken. Dit filmpje toont het vijverherstelproject in Wolfsdonk (Aarschot).Delen

 

In Wolfsdonk nam Regionaal Landschap Noord-Hageland twee weekendvijvers onder handen. Om te beginnen kapten we niet-streekeigen bomen en struiken, zoals de sparren rondom de vijvers. Deze bomen zorgden voor te veel schaduw, waardoor watervegetatie nauwelijks kon groeien. Door deze bomen te verwijderen, kreeg het wateroppervlak weer voldoende licht, essentieel voor de groei van planten en de ontwikkeling van een gezond ecosysteem.

Vervolgens werden de vijvers afgevist. Dit was nodig om te voorkomen dat vissen de bodem omwoelen of andere waterorganismen opeten. Daarnaast werd de sliblaag, opgebouwd door jaren van bladval en dennennaalden, geruimd. Deze ruiming vermindert de voedselrijkdom in het water, waardoor zaden in de bodem weer kunnen ontkiemen. Ook werden de oevers aangeschuind, waardoor er ondiepere stukken onstaan. Door die ingrepen krijgen planten en dieren nieuwe kansen om zich te ontwikkelen en verhogen we de biodiversiteit.

Naast het herstel onder water, besteden we ook aandacht aan de vijverranden. Door gericht maaibeheer hopen we in de komende jaren een rijker en gevarieerder planten- en dierenleven te kunnen verwelkomen.

Enige tijd na het afronden van het project, dook een onverwacht probleem op. In de vijvers leeft de zonnebaars, een uitheemse vissoort uit Noord-Amerika. Deze vissen eten de eitjes van andere vissoorten en amfibieën, wat de biodiversiteit schaadt. Om dit probleem aan te pakken, hebben we kleine snoeken uitgezet. Deze inheemse roofvissen helpen de populatie zonnebaarzen onder controle te houden. De snoeken zullen als toppredator bijdragen aan een evenwichtiger ecosysteem, waarin andere diersoorten zoals kikkers, salamanders en waterinsecten een betere overlevingskans hebben.

 


Landschapbouwers

Bovenstaande reportage is onderdeel van de reeks Landschapbouwers.
Van bron tot monding en valleibreed vormt water de drijvende kracht voor beslissingen en ontwikkelingen in een weerbaar landschap.

Landschapbouwers brengt maandelijks een waterproject waar Regionale Landschappen aan werken in beeld.
Eerst maak je kennis met een streek. Nadien vertelt een medewerker over een specifiek waterproject en ten slotte toont een vrijwilliger hoe hij/zij meewerkt aan het landschap.

#BlueDeal #valleibredeaanpak  #elkedruppeltelt #WaterWiseEU