Nieuws

Waterproject in beeld: Strategisch Project Leve(n)de Woluwe

In Landschapbouwers op Plattelandstv tonen we een waterproject waaraan de Regionale Landschappen werken. Dit filmpje toont Strategisch Project Leve(n)de Woluwe.Delen

 

In Landschapbouwers op Plattelandstv neemt Margot De Groote, projectcoördinator van Strategisch Project Leve(n)de Woluwe, je graag mee naar twee projecten in de vallei van de Woluwe. Het Zeen is een prachtige groene long in Sterrebeek. De Kleine Maalbeek kreeg er een bredere winterbedding waardoor de beek bij hoge waterstand uit haar oevers kan treden. Hierdoor heeft de beek een groter waterbufferend vermogen en kan de moerasvegetatie van het Zeenbos uitbreiden. In park Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe stroomt de Woluwe opnieuw bovengronds. Door de rivier te verbreden, krijgt ze meer ruimte en kan ze meer water bergen. Bij hevige regen verlaagt zo de druk op het rioolstelsel, is er minder kans op wateroverlast en stroomt het regenwater via de Woluwe naar de Zenne.

'Mensen hebben echt nood aan natuur en groen om hier aangenaam te wonen en te leven. Ook in de strijd tegen de klimaatopwarming kan een waterloop veel effect hebben. Ze koelt je landschap af in de zomer en zorgt dat er in de winter meer plaats is voor het water, als er overstromingen zouden zijn. Dus open water in je landschap heeft alleen maar voordelen voor iedereen die hier woont', legt De Groote uit in de reportage. 'Er lopen al veel projecten waarbij de Woluwe terug boven de grond gelegd wordt. We werken daarvoor samen met Vlaamse Milieumaatschappij, Werkvennootschap en lokale besturen. Zo geven we de Woluwe opnieuw haar plek in het landschap.'

Vrijwilliger Hans Welens vertelt je hoe hij de bronnen in het stroomgebied opspoort, inventariseert en waarom hij dat doet. 'De bronnen die normaal het debiet van de Woluwe zouden moeten voeden, zijn ook in de 19e en 20e eeuw naar de riolering afgeleid. We zoeken nu naar de bronnen van de zijbeken zodat we ze terug kunnen aansluiten op de Woluwe zelf in plaats van de riolering.'

Strategisch Project Leve(n)de Woluwe maakt deel uit van het werkingsgebied van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Ook die regio wordt voorgesteld in het filmpje. 'Achter de economische façade van de Brabantse Kouters schuilt een uniek gevarieerd landschap vol kouters, beekvalleien, parklandschappen met elk hun eigen interessante natuur en biodiversiteit', vertelt coördinator Patrick Endels trots. 'De open ruimte is hier druk bevraagd. Daarom maken we op veel plaatsen de combinatie tussen natuur inrichten en beleven. We zetten ook in op grotere projecten om groenblauwe netwerken in de beekvalleien te versterken, in de Maalbeekvallei via Strategisch Project Groene Noordrand en in de Woluwevallei via Strategisch Project Leve(n)de Woluwe.'

 


Landschapbouwers

Bovenstaande reportage is onderdeel van de reeks Landschapbouwers.
Van bron tot monding en valleibreed vormt water de drijvende kracht voor beslissingen en ontwikkelingen in een weerbaar landschap.

Landschapbouwers brengt maandelijks een waterproject waar Regionale Landschappen aan werken in beeld.
Eerst maak je kennis met een streek. Nadien vertelt een medewerker over een specifiek waterproject en ten slotte toont een vrijwilliger hoe hij/zij meewerkt aan het landschap.

Bekijk op de waterkaart meer uitgevoerde en lopende waterprojecten van Regionale Landschappen.

#BlueDeal #valleibredeaanpak  #elkedruppeltelt #WaterWiseEU