Nieuws

Water+Land+Schap-projecten goedgekeurd

De aanvragen voor de Water+Land+Schap-projecten Klimaatrobuuste Groene Noordrand en COWALA zijn beiden goedgekeurd.Kravaalbos, Opwijk

Startplaats
Delen

De aanvragen voor de Water+Land+Schap-projecten ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ en ‘COWALA’ zijn beiden goedgekeurd. Deze projecten zullen net als 14 andere goedgekeurde projecten en 8 systeeminnovaties droogte en wateroverlast aanpakken.
 
Vlaams minister Zuhal Demir trekt voor de projectoproep Water-Land-Schap 2.0 in totaal 15 miljoen euro uit, via de Blue Deal. De projectoproep kon op veel belangstelling rekenen. Uit de 45 ingediende voorstellen selecteerde de minister 16 gebiedsgerichte projecten. In die 16 gebieden bevinden zich belangrijke valleigebieden. Door daar toekomstgerichte maatregelen te nemen vergroten we in Vlaanderen onze weerbaarheid tegen droogte en wateroverlast en passen we ons aan de klimaatverandering aan. Plaatselijke gebiedscoalities gaan er gedurende 5 jaar aan de slag.
 
In eerste instantie wordt er een gebiedsprogramma uitgewerkt waarvoor alle projecten begeleiding krijgen, zodat de middelen en inspanningen in de strijd tegen droogte en wateroverlast zo doelgericht mogelijk kunnen worden ingezet. Op basis van dat programma worden volgend jaar de nodige financiële middelen verdeeld. Daarna heeft elk samenwerkingsverband tot 2026 de tijd voor de uitvoering van hun project.

Droogte en wateroverlastuitdagingen in de Maalbeekvallei
 
In de Brabantse Kouters gaan we aan de slag met  Water+Land+Schap-project ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’. Hier focussen we op de droogte- én wateroverlastuitdagingen in de Maalbeekvallei en op haar aanliggende kouters. Het wordt een zoektocht naar een klimaatrobuuster landschap met oplossingen voor te natte en te droge omstandigheden. Een zoektocht naar een betere opvang van hemelwater waar het valt, het langer ophouden (bufferen) en laten infiltreren en zo op een duurzamere manier beschikbaar brengen voor mens (landbouw) en natuur. Klimaatrobuuste Groene Noordrand past in de visie van het Strategisch Project Groene Noordrand.
 
Samen met Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Dijleland werken we via het Strategisch Project Oriom ook aan het Water+Land+Schap COWALA.
 
Lees het volledige persbericht met alle goedgekeurde projecten.

© Regionale Landschappen