Nieuws

Vleermuizen blijken trouwe kerkgangersDelen

Vleermuizen zoeken in de zomer plaatsen om hun jongen groot te brengen. En die zoektocht brengt hen vaak op kerkzolders. Op meer dan 80% van de kerkzolders in Vlaanderen komen nog vleermuizen voor. Zo ook in Wichelen. Daarom zetten de kerkfabrieken, de gemeente Wichelen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme zich in voor deze bijzondere dieren. Hiervoor werden de drie kerken deze maand vleermuisvriendelijk(er) ingericht..

Vleermuizen zijn als enige vliegende zoogdieren bijzondere dieren. Soms worden ze in een negatief daglicht geplaatst, maar dit is onterecht. Als nuttige, natuurlijke insectenverdelgers helpen ze ons met het bestrijden van plaaginsecten zoals muggen en insecten die hout aantasten. Op die manier helpen ze ons zelfs om ons erfgoed mee in stand te houden. Helaas gaat het met de meeste soorten niet zo goed. Daarom zetten we ons al verschillende jaren samen met particulieren en gemeenten in voor vleermuizen. Zo richten we winterverblijfplaatsen (zoals ijskelders) en zomerverblijfplaatsen (zoals kerkzolders) in en werken we aan de opwaardering van het leefgebied van vleermuizen, door het herstellen of aanleggen van kleine landschapselementen. 

In Wichelen kwamen we dankzij een goede en intensieve samenwerking tussen de gemeente, de kerkfabrieken en ons Regionaal Landschap tot een mooi resultaat! Tijdens inventarisaties van de kerkzolders werd vastgesteld dat op alle kerkzolders in Wichelen nog vleermuizen voorkwamen. Het betreft hier voornamelijk de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Ze wonen hier waarschijnlijk al eeuwen. Het gaat hier uitsluitend om kolonies van vrouwtjes met hun jongen die hier hoofdzakelijk verblijven tussen maart en oktober. De mannetjes leven solitair in de omgeving en mogen niet op de zolder. Zij doen al aan ‘social distancing’. In de winter houden onze inheemse vleermuissoorten een winterslaap, dikwijls in oude, vochtige bunkers, forten, grotten en (ijs)kelders of in holle bomen.

Om de kerken nog vleermuisvriendelijker in te richten werden verschillende maatregelen genomen. Zo werden verscheidene kleine invliegopeningen voorzien die maximaal 5 cm hoog zijn, zodat vleermuizen binnen kunnen, maar duiven en kauwen niet. Binnenin werden houten kraamkasten opgehangen waar vleermuizen in kunnen wegkruipen. Aangezien vleermuizen ook zeer lichtschuw zijn werden verschillende energievretende spots gedoofd, die bovendien sterk bijdroegen aan lichtvervuiling. De kerken kregen ook een embleem van ‘vleermuisvriendelijk object’. De gemeente Wichelen bekijkt momenteel of de omgeving van de kerken nog groener en aangenamer kan ingericht worden.

Kerk & Leven volgde Robbert naar de kerkzolders in Wichelen, tussen de keutels
Kerk Wichelen plaquette vleermuizen
© RLSD

Dankzij deze ingrepen wordt de kerk van Wichelen - net als die van Serskamp en Schellebelle - een vleermuisvriendelijk object.

Houten kraamkast vleermuizen
© RLSD
Invliegopening vleermuizen
© RLSD

Foto's

 

  • Links:
    Een houten kraamkast waar vleermuizen in kunnen wegkruipen - kerkzolder Wichelen

 

  • Rechts:
    Een invliegopening die enkel voor vleermuizen toegankelijk is - kerkzolder Wichelen

Meer over ons vleermuizenproject: