Nieuws

Meer dan 40.000 streekeigen struiken en bomen dankzij ‘Behaag je tuin’

In totaal 1046 bestellers kozen dit jaar voor plantgoed uit eigen streek via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’.Delen

41310

stuks plantgoed

1046

bestellingen

17

km hagen

2043

hoogstambomen

4 december 2021 - In totaal 1046 bestellers kozen dit jaar voor plantgoed uit eigen streek via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’. De Vlaams-Brabantse regionale landschappen, gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant organiseren deze jaarlijkse campagne om het gebruik van lokale planten in de tuin aan te moedigen. Ook dit jaar waren tuineigenaars enthousiast: er komen in totaal meer dan 2.400 bomen en 17,4 kilometer hagen, heggen en houtkanten bij.

De regionale landschappen werken samen met de provincie Vlaams-Brabant en alle aangesloten gemeenten aan het behoud, het herstel en het versterken van natuur, landschap, erfgoed en streekidentiteit. De actie ‘Behaag je tuin’ kadert in de provinciale ‘Leve de tuin’-campagne. Bestellers konden de voorbije dagen hun plantgoed afhalen op de verdeelpunten van 56 deelnemende gemeenten. Naast de nieuwe hagen en houtkanten, kwamen er dit jaar ook 2.434 hoogstambomen, 321 klimplanten, 295 wilgenpoten en 50 wilgenhutten bij. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant verraste de 1000ste besteller met een streekpakket én een persoonlijk bezoekje door gedeputeerde Bart Nevens.

“Het doet deugd om te zien dat Vlaams-Brabanders begaan zijn met de natuur en volop meedoen met Behaag je tuin. Deze kleine geste voor de duizendste besteller van de samenaankoop doen we dan ook met veel plezier”, vertelt Nevens.

Meer dan zomaar een boom

De inwoners van Vlaams-Brabant houden van hun tuin, dat is duidelijk. Door hun deelname zorgen ze voor meer natuur in de eigen tuin. En met het planten van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen helpen ze ook de lokale diersoorten een handje. Hoogstambomen vormen bijvoorbeeld een schuilplek of voedselbron voor de lokale boomkruiper, kleine bonte specht, ringmus, steenuil of eikelmuis. Ook talloze nuttige insecten zijn afhankelijk van de bomen en struiken.

“We kochten dit stuk grond in het verlengde van onze tuin met de bedoeling er een educatief natuurdomein van te maken. Met zo veel mogelijk verschillende ecosystemen, zoals bijvoorbeeld onze poel of ons insectenhotel. Dat is intussen goed aan het lukken. Met de zes aangekochte fruitbomen via 'Behaag je tuin' willen we ook een hoogstamboomgaard aanleggen, een zeer geliefde plek voor heel wat dieren.”, zegt Guido Rooseleer.

Pakketten voor kleine tuinen

Sinds vorig jaar kan je klimaatbomen bestellen die goed bestand zijn tegen extreme hitte, langdurige droogte of wateroverlast. Dit jaar werd het aanbod uitgebreid met pakketten op maat van kleinere stadstuinen. “We kregen meer vragen voor geschikt plantgoed van bewoners met kleinere tuinen. Daarom was er voor hen een selectie van kleinere bomen en een gemengde haag gemaakt”, zegt Annabel Pennings. “Van de nieuwe pakketten werden er meteen 172 verdeeld.”

Vanaf 1 september 2022 kunnen inwoners van de deelnemende gemeenten opnieuw plantgoed bestellen op www.behaagjetuin.be

© Regionale Landschappen