Nieuws

Drie tips bij droogte

Hoe help je jouw jonge bomen en struiken de warme zomer door? Wij geven je graag tips.Delen

1. Water geven

Water geven wordt aangeraden tijdens droge periodes in de eerste jaren na aanplant. Het is altijd wat afwegen wanneer het tijd is om water te geven, ook afhankelijk van het bodemtype: enerzijds wil je er op tijd bij zijn voor de plant afsterft of blijvende schade ondervindt, anderzijds moet je de plant niet gewoon maken aan constante beschikbaarheid van water en moeten we zuinig zijn met water. Indicaties die aangeven dat je best water kan geven zijn het slap hangen van de bladeren en zeker het verkleuren van de bladeren.
Concreet:

  • voldoende water: 1 per week 20-50l per boom; afhankelijk van grootte van de boom, bodem,…Idem voor kleiner plantgoed (hagen, houtkant,...), vooral het eerste jaar na aanplant
  • ’s avonds water geven
  • eenmaal water gegeven dit zeker blijven doen tot na de droge periode
  • gebruik bij voorkeur regenwater
  • plaats een gietrand om het water op de juiste plaats te houden. Dit kan eenvoudig door een aarden walletje rond de boom. 

2. Aanbrengen van mulchlaag

Aanbrengen van mulchlaag (vb. gerijpte compost / stalmest) in de kroonprojectie (maar niet tegen de stam) is ook een zeer goede maatregel om uitdroging van de bodem te voorkomen. Hiermee geef je meteen ook voeding aan de bodem. De boom neemt vooral voeding op via de fijne haarwortels aan de buitenste rand van de kroonprojectie. Je brengt de bemesting dus best ieder jaar wat verder van de stam aan.

3. Extra snoei

Indien de boom dreigt af te sterven door droogte kan extra snoei een ultiem redmiddel zijn (minder bladmassa – minder verdamping).

Is het vrijstellen, maaien rond jonge bomen en struiken noodzakelijk?

Is het zinvol om grassen en kruiden tussen de aanplant kort te maaien? Dit kan nuttig zijn als de jonge struikjes/boompjes dreigen overwoekerd te worden door vb. bramen of haagwinde. Maar in de meeste gevallen adviseren wij om het niet te doen: die vegetatie houdt de bodem vochtiger. Bovendien raken er bij het maaien al eens plantjes beschadigd en kost het maaien heel wat tijd en energie.

Ook bij het maaien rond bomen moet je goed uitkijken dat je de boom niet beschadigt. Maaischade is een van de belangrijkste problemen bij jonge bomen. Om dit te voorkomen kan je een korfje of paaltjes rond de bomen aanbrengen of –nog beter – een zone rond de bomen ongemaaid laten.

© RLZH | Aarden walletje rond de boom
© RLZH | Mulchlaag in kroonprojectie