Nieuws

Succesvolle bijeenkomst militair erfgoed in DendermondeDelen

Er beweegt wat rond het militaire erfgoed van onze vestingsteden zoals Dendermonde, Lier en Mechelen. Zij werken aan een toekomstvisie en masterplan voor hun forten en vestingen met de nodige aandacht voor toekomstige uitdagingen. Op 20 januari 2021 kwam een (deels digitaal) publiek samen om kennis en ideeën uit te wisselen.

Heroveren

Het soms vergeten militaire erfgoed kan een oplossing bieden voor de nood aan meer groene (recreatie)ruimte in de stad en tegelijk ingezet worden als regenwaterbuffer door vergroening en het terug openmaken van gedempte grachten. Er is ruimte voor de ontwikkeling van ondernemerschap en de herbestemming van de erfgoedgebouwen.

Erfgoedbijeenkomst 1: vestingsteden en forten in groen en blauw

Op 20 januari 2021 organiseerden we een eerste regionale (digitale) meeting waarbij experten samen konden nadenken over de mogelijkheden. Enkele eerste realisaties kwamen aan bod, aangevuld met inspirerende voorbeelden voor een blauwgroene toekomst van het militaire erfgoed. Het was een geslaagde bijeenkomst!

Bijeenkomst herbekijken

Onze eerste bijeenkomst gemist? Geen nood, je kan de volledige opname van het digitale overleg hieronder herbekijken. Bovendien geven we je bij 'Downloads' ook graag het programma nog eens mee, gevolgd door een verslag van de meeting, alle presentaties en de resultaten van de Mentimeter.

Brusselse Poort Dendermonde
© Ad Meskens

Na de meeting...

Ook na het overleg in januari bleven we niet bij de pakken zitten. Op donderdagnamiddag 3 juni vond een overleg plaats tussen partners uit de stad Magdeburg (Duitsland) en stad Dendermonde in kader van het ontwikkelen van de bomvrijekazerne in Dendermonde. De kazerne dateert uit de 1ste helft van de 19de eeuw toen Dendermonde een garnizoenstad was. Deze bomvrijekazerne was het verblijf van soldaten en vandaag de dag is het de huisvesting van het Ros Beiaard. Deze site heeft nood aan restauratie en een nieuwe invulling die onderhoud zal bewerkstelligen. Aangezien de stad Magdeburg een gelijkaardige site heeft, die reeds een nieuwe invulling heeft gekregen, is Dendermonde bij hen gaan aankloppen om inspiratie op te doen.

Magdeburg is nu een soort evenementencentrum. Er vinden tal van activiteiten plaats: festivals, concerten, markten, tentoonstellingen, fuiven, familiefeesten, huwelijken, congressen, vergaderingen, jobevents voor studenten, etc. Kortom is het een vestiging van cultuur geworden. Er is ook een studentenbar in ondergebracht. Het is trouwens dankzij de studenten dat de site in ontwikkeling is gekomen. Zij vonden het jammer dat deze stond te verkommeren en hebben de ontwikkeling wat op gang getrokken en de stad is daar in mee gegaan. Dendermonde heeft dus gepolst naar hoe het op gang is getrokken, wie er bij betrokken is geweest, van waar de financiële middelen kwamen, valkuilen en successen, etc. De site van Magdeburg is nog niet helemaal ontsloten en daar werken ze momenteel aan om alle gebouwen te betrekken in de ontwikkeling. Dus zij hebben ook bij ons gepolst naar ideeën en voorbeelden. In de toekomst zal er nog wel contact volgen.

 

RFC Erfgoedbijeenkomsten

Het Interreg project 'Europe Recapture the Fortress Cities' (RFC) organiseert regelmatig activiteiten om samen na te denken over de mogelijkheden en om kennis te delen. Bekijk het volledige programma op de projectpagina.

Fiets langs de vestingen in Dendermonde

Ben je benieuwd naar het project? Je kan nu al kennismaken met de vestingen in Dendermonde dankzij deze interessante fietslus van 21 km. De route en bijhorende uitleg vind je via de RouteYou website of in de pdf hieronder.