Nieuws

Breed partnership geeft startschot voor SP Leve(n)de Woluwe

Op vrijdag 14 oktober 2022 is het Strategisch Project Leve(n)de Woluwe officieel gestart. De Vlaamse, provinciale, regionale en private partners bevestigden hun engagement voor het versterken van het groenblauwe netwerk in de Woluwevallei.Delen

Op vrijdag 14 oktober 2022 is het Strategisch Project Leve(n)de Woluwe officieel gestart. De Vlaamse, provinciale, regionale en private partners bevestigden hun engagement voor het versterken van het groenblauwe netwerk in de Woluwevallei. Tijdens de Dijle-Zennedag in Kraainem, een netwerkevent georganiseerd door het Dijle-Zennebekken en het strategisch project,  verkenden partners en professionelen uit het werkveld per fiets of bus de reeds gerealiseerde en geplande projecten in Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem.

Ten noordoosten van Brussel wurmt de Woluwerivier zich door het meest dense infrastructuurnetwerk van heel Vlaanderen. De Woluwe werd grotendeels onder de grond ingebouwd, in lagergelegen ingebuisde waterlopen. De rivier en de zijlopen verdwenen zo uit het landschap.
 
Via het nieuwe Strategisch Project Leve(n)de Woluwe engageren tal van partners zich om de riviervallei terug in ere te herstellen. Van Vlaamse administraties over provincie tot gemeenten, allemaal zullen ze bijdragen tot een gezamenlijke visie én een uitvoeringsprogramma om die plannen voor het valleigebied in de praktijk om te zetten.  Dit breed partnership kan nu versterkt verder bouwen op inspirerende voorbeeldprojecten die de gemeenten, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij al realiseerden.  Op vrijdag 14 oktober bevestigen alle partners dit engagement tot nauwe samenwerking met de officiële ondertekening op de Dijle-Zennedag in de Woluwevallei.

'Door onze krachten op het terrein te bundelen verhogen we de leefbaarheid in de Vlaamse Rand voor mens en dier’, vertelt Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant en voorzitter van het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken. ‘Een klimaatrobuust, duurzaam en gezond watersysteem, dat kan omgaan met zowel wateroverlast als droogte, en zorgt voor een kwalitatieve, aangename leefomgeving, kan immers pas gerealiseerd worden als iedereen meewerkt. Door de inspanningen van de laatste jaren is de waterkwaliteit al fel verbeterd. Integraal waterbeleid is een zaak van iedereen.’

Margot De Groote, projectcoördinator Leve(n)de Woluwe: ‘Heel wat inwoners zijn vergeten dat de Woluwe een rivier is. Door de Woluwe opnieuw bovengronds te brengen en te verbinden met de natuur, willen we een aaneengesloten groenblauw netwerk realiseren. Zo maken we de Woluwe terug zichtbaar voor de inwoners en brengen we de mensen opnieuw samen rondom hun rivier.’

Vlaanderen investeert via het Departement Omgeving jaarlijks 100.000 euro in het coördinatieproject en dit voor een periode van 3 jaar. De Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeenten Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Zaventem cofinancieren. De coördinatie van het project gebeurt door Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

Het Strategisch Project Leve(n)de Woluwe is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en Regionaal Landschap Brabantse Kouters i.s.m. de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Machelen, Steenokkerzeel en stad Vilvoorde, Vlaamse Landmaatschappij, Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken, De Werkvennootschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel, Aquafin en de Provincie Vlaams-Brabant.
 
Het Strategisch Project Leve(n)de Woluwe wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid via het Departement Omgeving (strategische projecten open ruimte), met cofinanciering door de Vlaamse Milieumaatschappij en alle betrokken gemeenten (Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Zaventem).

 

Lees de brochure Een nieuwe aanpak voor de Woluwe
© RLBK
© RLBK
© RLBK
© RLBK
© RLBK
© RLBK
© RLBK