Nieuws

Maak kennis met de klimaatslimme boerenDelen

Maak kennis met de (Pajotse) Klimaatslimme boeren! Boeiende getuigenissen van landbouwers over water en energie, voorstelling van korteketenproducten en vier recepten met Pajotse korteketenproducten. 

 

 

De Pajotse boeren hebben een sleutelrol in een klimaatbestendig Pajottenland. Het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ wil de (korteketen)landbouw in het Pajottenland een extra klimaatslimme laag geven en promoten als duurzame oplossing voor de landbouw in de streek.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werkt samen met Boerenbond en de gemeentes Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal, Herne en de stad Halle aan het ondersteunen en begeleiden van landbouwbedrijven in de ontwikkeling van een energieslim en waterslim bedrijfsbeheer. Op die manier zetten we samen in op de klimaatbestendige toekomst van de landbouw in het Pajottenland.

Door middel van communicatiecampagnes tonen we aan dat klimaatslimme landbouw bijdraagt tot het verminderen van de ecologische voetafdruk in het Pajottenland. We willen lokale landbouwers inspireren en motiveren om ook aan de slag te gaan met klimaatslimme maatregelen op hun bedrijf. Met de verhalen rond de klimaatslimme aanpak van de geselecteerde landbouwers tonen we de lokale consument dat boeren een sleutelrol kunnen opnemen in de transitie naar een klimaatbestendig Pajottenland en promoten we tegelijkertijd trots de eerlijke producten van de Pajotse korteketenlandbouw die dagelijks ons bord vullen. 

 

 

Download de gids Vind een verdeelpunt
© Thierry Van Vreckem