Nieuws

Landschappen voor het leven!

De 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen zijn als trekker en/of kernpartner betrokken bij het merendeel van de kandidaat-parken maar ze zijn ook en vooral verantwoordelijk voor algemene landschapszorg in Vlaanderen.Delen

Eerder deze week honoreerden ministers Demir en Diependaele, op voorstel van een internationale jury, zes kandidaat-nationale parken en zeven kandidaat-landschapsparken met een ticket tot de volgende, en normaal gezien ook laatste, ronde in de selectieprocedure om in 2023 te landen met 3 nieuwe nationale (naast het reeds bestaande Nationaal Park Hoge Kempen) en 3 nieuwe landschapsparken in Vlaanderen.

Dat juichen we als regionale landschappen toe. De ministers tonen hiermee ambitie inzake natuur- en landschapsbeleid. Het plaatst Vlaanderen (in Wallonië loopt overigens een parallel proces) in het rijtje van andere Europese landen die – vaak al decennia lang – hun meest waardevolle natuurgebieden en cultuurlandschappen in de kijker en in de toeristische markt zetten. De nationale en landschapsparken zullen de parels aan de kroon van het Vlaamse landschapsbeleid worden.

Om die parels voluit te laten schitteren blijven de Vlaamse Regionale Landschappen garant staan om ook de kroon – de nog schaarse open ruimte – biodiverser, mooier, klimaat-robuuster en meer beleefbaar te maken.

We willen samen met al onze partners het landschap vergroenen, terug aankleden daar waar het landschap uitgekleed is. Corona en recente onderzoeken toonden nog maar eens hoe belangrijk kwaliteitsvolle landschappen, nabije natuur, gezonde voeding en toegankelijk landschap is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Een kwaliteitsvolle open ruimte beschermt veel beter tegen biodiversiteitsverlies en klimaatuitdagingen zoals de steeds frequentere hittegolven, droogte en overstromingen.

En dat is precies wat Europa met haar Green Deal wil bereiken: een biodivers en klimaat-robuust Europa gebaseerd op een circulaire economie; met een gezonde voedselgarantie, waar landbouw een toegevoegde landschappelijke waarde vertegenwoordigt en waar iedereen betrokken is en niemand wordt uitgesloten (sociaal in balans).

Het goede nieuws is dat iedereen hieraan kan meehelpen: alle overheden, agentschappen natuurorganisaties, landbouworganisaties, toeristische organisaties, ondernemers, private landeigenaren, enz.

De 16 regionale landschappen in Vlaanderen staan alleszins klaar en nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan kwaliteitsvolle landschappen overal in Vlaanderen. Met schitterende parels op een blinkende kroon. Want iedereen heeft immers recht op een aangenaam landschap om in te wonen, te werken en te recreëren.