Nieuws

Kleine en Grote Nete wordt grootste Regionaal Landschap

Dankzij de toetreding van 7 extra gemeenten wordt Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete het grootste Regionaal Landschap van Vlaanderen.Delen

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (kort: RLKGN) verwelkomt in 2022 maar liefst 7 extra gemeenten. In de Noorderkempen vervoegen Baarle-Hertog, Merksplas, Rijkevorsel en Ravels het werkingsgebied. In het zuiden komen de Merode-gemeenten Westerlo, Herselt en Laakdal erbij. 

RLKGN groeit daarmee van 18 naar 25 gemeenten en van 89.301 hectare naar 123.734 hectare aan werkingsgebied en wordt zo het grootste van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen!

Ondersteuning naar gemeenten

“De uitbreiding is een bewuste keuze, zowel van Provincie Antwerpen als van de gemeenten zelf”, benadrukt gedeputeerde voor Natuur en Milieu Jan De Haes, tevens voorzitter van het Regionaal Landschap. “Er komen meer en meer uitdagingen af op de lokale besturen op vlak van vergroening, biodiversiteit, klimaat en droogte die een integrale, landschappelijke kijk vragen. Daarvoor is het Regionaal Landschap de geschikte partner bij uitstek. Zij hebben de expertise en capaciteit om deze overkoepelende uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom voorzien we vanuit de provincie ook een forse financiële en inhoudelijke ondersteuning om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Ook vanuit het provinciale en Vlaamse niveau wordt actief gestreefd naar gebiedsdekkende Regionale Landschappen. Waar zij oorspronkelijk opgericht werden in de meest kwalitatieve regio’s in Vlaanderen, fungeren ze vandaag als samenwerkingsverband op het snijvlak van natuur, landbouw, erfgoed, jacht en toerisme waar zij op een geïntegreerde manier aan landschapskwaliteit werken. Dat is overal van belang, zowel in de landschappelijke parels als de meer ‘uitgeklede’ landschappen. De kwaliteitslabels zullen in de toekomst het statuut van Landschapspark of Nationaal Park kunnen krijgen, waarbij een goede samenwerking en inbedding in het Regionaal Landschap beoogd wordt.

“Door het lidmaatschap kunnen de nieuwe gemeenten en hun burgers ook rekenen op drie vormen van ondersteuning”, vervolgt coördinator Bas Van der Veken. “Ten eerste is er onze loketwerking op het vlak van landschap, biodiversiteit en klimaat waar mensen terecht kunnen voor advies en in bepaalde gevallen ook financiële ondersteuning voor terreinrealisaties zoals de aanleg van Kleine Landschapselementen zoals houtkanten of poelen. Ten tweede bieden we de gemeenten een thematische werking rond onder meer trage wegen, ontharding en vergroening van publiek domein, scholen en zorginstellingeaan. Tenslotte werken we aan geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten zoals in de valleien van de Kleine en de Grote Nete.”

Verschillende expertises in 1 team

Het RLKGN-team bestaat vandaag uit 16 mensen met verschillende expertises rond (agrarisch-)natuur- en landschapsbeheer, landschapsontwerp en –inrichting, biodiversiteit, trage wegen, communicatie en participatie. De hoofdzetel is gevestigd in de voormalige Pastorie van Oosthoven in Oud-Turnhout. In heel Vlaanderen zijn vandaag 16 Regionale Landschappen actief met in totaal meer dan 200 medewerkers. We zijn jaarlijks goed voor honderdduizenden aangeplante inheemse bomen en struiken en honderden projecten rond nabij en beleefbaar groen.