Nieuws

Twee nieuwe Groene Rand-projecten voor Zaventem

Zaventem zet volop in op meer groen. Na het Zeen en de Kersenberg investeert de gemeente samen met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) ook in het Woluwedal en het Zavelbos.Delen

Zaventem zet volop in op meer groen. Na het Zeen en de Kersenberg investeert de gemeente samen met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) ook in het Woluwedal en het Zavelbos.

1,3 hectare nieuwe natuur in Woluwedal

Dankzij het project Woluwedal (2019-2021) meandert de Woluwe terug langs de Woluwelaan in Sint-Stevens-Woluwe. De natuurlijke oeverinrichting zorgt voor een hoge ecologische meerwaarde: soorten als ijsvogel en grote zilverreiger worden er intussen gespot. De gemeente Zaventem breidt het project Woluwedal uit door twee voetbalvelden (inclusief parking) te verhuizen naar Nossegem.

In de plaats komen bomen en groen, goed voor 1,3 hectare nieuwe natuur. De project voorziet naast ontharding ook in een ontsluiting van het gebied via een halfverhard pad, in speelnatuur en in duurzaam beheer van de graslanden, het nieuw aangeplante bos en de bestaande bosjes. De ontharding van het voetbalveld zal deze zomer al gebeuren. De aanplantingen van de bossen, hagen en hoogstambomen gebeuren in de winter van 2022.

Zaventem investeert 42.000 euro in het project. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) geeft 153.000 euro subsidies aan dit Groene Rand-dossier. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project van projectaanvraag tot realisatie.

8,5 hectare toegankelijke natuur in Zavelbos

In Sterrebeek heeft de gemeente Zaventem 10 percelen langs de E40 aangekocht, goed voor een oppervlakte van 8,5 hectare. Dit gebied  is de laatste 15 jaar spontaan bebost (Zavelbos) en neemt samen met de bijbehorende weilanden intussen een belangrijke plaats in het landschap in. Inwoners ten zuiden van het gebied zien het als een belangrijke natuurlijke buffer tegen de E40. Dankzij deze aankoop zal het gebied die groene bufferfunctie kunnen behouden.

Het bos wordt uitgebreid met nieuwe soorten en krijgt een bijvriendelijke bosrand. Dankzij brede paden zullen wandelaars van het bos kunnen genieten. Speelelementen zullen kinderen uitdagen om in het groen te ravotten. Aan de oostzijde komt een grote hondenweide. Het bos zal in de zomer van 2022 toegankelijk zijn voor wandelaars en spelende honden.

De kostprijs van dit project bedraagt 814.000 euro. Zaventem investeert 368.000 euro, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) investeert 445.000 euro in dit Groene Rand-project. Regionaal Landschap Brabantse Kouters zette mee de schouders onder de subsidiedossiers en coördineert de uitvoering van beide projecten.

© VMM
© RLBK