Landschapsacademie

Rapport: Synthesekaart ‘Ruimtelijke gebiedsvisie voor Rivierpark Scheldevallei’

Deze studie (2021) werkt een bovenlokale en geïntegreerde ruimtelijke visie voor het Rivierpark Scheldevallei uit.Delen

Rapport: Synthesekaart ‘Ruimtelijke gebiedsvisie voor Rivierpark Scheldevallei’

Het Rivierpark Scheldevallei is een groot, aaneengesloten, samenhangend openruimtecomplex tussen Gent en Antwerpen dat als uniek groenblauwe lint de verstedelijkte Vlaamse ruit doorkruist. De vallei vervult een belangrijke landschappelijke functie door de aanwezigheid van een divers aanbod aan natuur- , landbouw- en bosgebieden, ankerplaatsen, relictzones en een bovenlokaal uitgeruste recreatieve infrastructuur. Samen met haar vele stakeholders is de riviervallei van de Schelde structuurbepalend voor het buitengebied en zeer belangrijk voor de identiteit van de streek. Het gebied heeft hierdoor een hoge ecologische en toeristische potentie, maar de concentratie van al deze verschillende elementen zorgt tegelijkertijd ook voor complexe interacties tussen verschillende ruimtelijke componenten met elk hun waardevolle functies.

Het Rivierpark Scheldevallei heeft de ambitie om de open ruimte langsheen de Schelde te beschermen en te versterken tot een samenhangend netwerk en op termijn mogelijks uit te groeien tot een nationaal park op Vlaams niveau.  Deze studie (2021) werkt een bovenlokale en geïntegreerde ruimtelijke visie voor het Rivierpark Scheldevallei uit en geeft antwoord op volgende vragen: Wat is momenteel reeds aanwezig in de Scheldevallei? Hoe wordt de ruimtelijke gebiedsvisie vandaag al gedefinieerd? Wat ontbreekt nog en wat is er nodig om de gebiedsvisie te realiseren? Er is geen nieuwe visie geformuleerd, maar er werd via desktoponderzoek, GIS analyse en interviews vertrokken van het bestaande ruimtelijk kader, van wat reeds op tafel ligt of in de nabije toekomst op het programma staat. Download het rapport hier Bekijk hier een interactieve versie van het rapport
© RLSD