Landschapsacademie

Rapport: Plan Kiekendief

Resultaten en evaluatie van het soortbeschermingsprogramma voor de grauwe kiekendief fase 1Delen

Rapport: Rapport: Plan Kiekendief

Op naar een landschap mét Kiekendieven in Vlaanderen

Dit eindrapport (2020) van de eerste fase van Plan Kiekendief is een momentopname van een soortbeschermingsprogramma dat veel groter kan en dient opgevat te worden. De partners willen met het bundelen van de resultaten een stevige basis voorstellen waarop nog vele jaren verder gebouwd kan (en moet) worden. Daarnaast bevat deze brochure ook aanbevelingen voor de toekomst. Vanuit onze expertise stippen we een aantal knelpunten en uitdagingen aan. We doen concrete voorstellen met een relevante impact om zo de beste omstandigheden te creëren voor het doel van dit programma: een gezonde populatie grauwe kiekendieven in Vlaanderen. 

Na een korte toelichting van het soortbeschermingsprogramma voor de grauwe kiekendief, gaan we in op de verschillende partnerschappen die per kernzone aan de slag gingen. Vervolgens stellen we u de resultaten voor per kernzone. Tot slot volgt de evaluatie van alle acties en doen we een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Plan Kiekendief is de uitvoering van het Soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief, opgemaakt in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos door Antea Group.

Download het rapport hier
© RLZH