Landschapsacademie

Rapport: Landschapsbeheer op Maat

Al te vaak worden landschapselementen onvoldoende opgevolgd of zelfs helemaal niet beheerd. Daardoor worden eigenaars vaak achteraf geconfronteerd met dure en complexe ingrepen. Veelal ziet men dergelijke inspanningen niet zitten met als gevolg het verdwijnen van de kleine landschapselementen (KLE’s). Dit project, kortweg LAMA, tracht een beheersysteem op maat van geïnteresseerde particulieren en landbouwers uit te bouwen.Delen

Rapport: Landschapsbeheer op Maat

Al te vaak worden landschapselementen onvoldoende opgevolgd of zelfs helemaal niet beheerd. Daardoor worden eigenaars vaak achteraf geconfronteerd met dure en complexe ingrepen. Veelal ziet men
dergelijke inspanningen niet zitten met als gevolg het verdwijnen van de kleine landschapselementen (KLE’s). Dit project, kortweg LAMA, tracht een beheersysteem op maat van geïnteresseerde particulieren en landbouwers uit te bouwen.

Allereerst lanceerden we een oproep via diverse kanalen naar particulieren en landbouwers die interesse hebben in ondersteuning bij regulier beheer van KLE’s. Vervolgens bevroegen we de geïnteresseerden via een enquête over de huidige uitdagingen en problematieken, waar ze hulp wensen en welke oplossingen zij haalbaar achten.

Uit de poule van geïnteresseerde eigenaars selecteerden we 20 testcases om de proef op de som te nemen. Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei bundelt de eigen expertise met die van verschillende andere instanties om het beheer op te volgen. Door op het terrein onderzoek te doen en te inventariseren, kunnen problemen en uitdagingen in kaart worden gebracht. Alle bevindingen en adviezen worden gerapporteerd aan de eigenaars in een beheerplan op maat, dit rapport laat toe om werken en kosten in te schatten en tijdig te plannen. Beheerwerken vinden immers plaats op specifieke tijdstippen in het jaar. De prioriteit van de uit te voeren werken is dan ook verschillend per deelnemer.

RLML geeft adviezen en tips om zelf aan de slag te gaan of verwijst door naar professionelen die kunnen helpen bij specifiek beheer. Door eigenaars te overtuigen om ofwel zelf aan de slag te gaan of om zich te laten ondersteunen draagt men bij tot een duurzaam landschap waarin reststromen maximaal gevaloriseerd worden. De opgebouwde ervaringen tijdens dit project kunnen helpen tot het (beter) afstemmen van het beleid op de praktijk. De resultaten worden via verschillende communicatiekanalen verspreid aan het brede publiek.

Lees het rapport