Landschapsacademie

Rapport: Houtige biomassa als brandstof

Deze slotbrochure kwam tot stand door een samenwerking van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (toen: Regionaal Landschap Meetjesland) en Boerennatuur (toen: Agrobeheercentrum Eco²) in kader van het PDPO-project “Hout=Goud”.Delen

Rapport: Houtige biomassa als brandstof

Deze slotbrochure kwam tot stand door een samenwerking van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (toen: Regionaal Landschap Meetjesland) en Boerennatuur (toen: Agrobeheercentrum Eco²) in kader van het PDPO-project “Hout=Goud”.

Dit project was lopende in het Meetjesland tussen 2017 en 2019 en had als doel na te gaan wat de houtstromen zijn in het Meetjesland en hoe het noodzakelijke beheer van Meetjeslandse houtige kleine landschapselementen (KLE’s) eventueel kon bijdragen tot de energietransitie op lokaal niveau. Omdat het een verhaal is van de kip of het ei, werd er in dit project voor gekozen om alvast de aanbodzijde van houtige biomassa en de leveringscapaciteit van het lokale landschap uit te werken voor enkele heel concrete cases. De uitwerking van de afzet-zijde kan dan door andere organisaties met gefundeerde realistische cijfers verder uitgewerkt worden.

Deze brochure is gericht aan alle geïnteresseerden en lokale overheden die gelijkaardige projecten op poten willen zetten of de transitie naar meer groene energie willen maken.

Lees het rapport