Landschapsacademie

Rapport: Historische ecologie Limburg

Het doel van dit rapport (2014) is om lokale gebruiken en functies van landschappen beter te begrijpen.Terug naar overzicht
Delen

Rapport: Historische ecologie Limburg 

Sinds de jaren ’60 wordt een sterke achteruitgang van de biodiversiteit vastgesteld in de Limburgse Kempen. Deze achteruitgang komt overeen met een periode waarin de industriële revolutie het landschap op korte tijd sterk veranderde. Het eeuwenlang vrij stabiel gebleven landgebruik veranderde verregaand. Soorten die aangepast waren aan dat vrij ‘constante’ landschap, verloren snel terrein (letterlijk en figuurlijk). Om de achteruitgang van de biodiversiteit beter te kunnen ombuigen is hetuitermate belangrijk te weten welke wijzigingen een negatieve impact hadden. 

Het doel van dit rapport (2014) is om lokale gebruiken en functies van landschappen beter te begrijpen. Dit onderzoek maakt gebruik van een geografisch kader aangereikt door de Provincie Limburg, die tevens de opdrachtgever is van onderstaand onderzoek. 

Doelstellingen van het onderzoek:

  • het in beeld brengen van het ‘traditionele’ landschap.
  • het in kaart brengen van landgebruik en wijzigingen in landgebruik
  • het in kaart brengen van ‘alledaagse handelingen’ inzake landbeheer
  • vaststellen van “key-factors” voor soort en biodiversiteit
Download het rapport hier
© RLZH