Landschapsacademie

Rapport: Fier op de hoeve van hier.

Historische hoeves in Zuid-HagelandDelen

Rapport: Fier op de hoeve van hier. Historische hoeves in Zuid-Hageland

Boerderijgebouwen bepalen de identiteit en de geschiedenis van het Hageland.  Het uitzicht van een hoeve is verbonden met de omgeving. De boer bouwde zijn hoeve met materialen uit de regio. De vruchtbaarheid van de bodem bepaalde niet alleen de gekozen teelten en landbouwopbrengsten, maar ook de vorm en omvang van de boerderijgebouwen.

Tot op heden is er weinig historisch onderzoek verricht naar de geschiedenis van boerderijen in Vlaanderen. Het aantal actieve landbouwers neemt af, waardoor het behoud van de historische hoeve niet evident is en ze dreigt verloren te gaan als erfgoed. 

Dit rapport (2019) is het resultaat van een studie uitgevoerd in opdracht van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Het project werd uitgevoerd door Claudia Houben onder leiding van prof. dr. Yves Segers, Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG), KU Leuven en vzw Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG). 

Het rapport schetst een globaal beeld van de historische hoeves in vier van de negen gemeenten van het RLZH: Kortenaken, Zoutleeuw, Landen en Geetbets. Ten tweede worden negen hoeves als voorbeeldcase diepgaander onderzocht en gedocumenteerd. 

Verder wordt de architectuur en indeling van de hoeve geanalyseerd. Ten slotte heeft men het over het voortbestaan van de historische hoeves. Daarom wordt bij iedere case ook gekeken naar hun huidige functie en mogelijke herbestemming.

Download het rapport hier
© RLZH