Beleven

Wandeling: Groetjes van de Kesterheide

Het Pajotse landschap van vroeger en nuPaddenbroekstraat, Gooik

Startplaats

9,2km

Afstand
Delen

Het hedendaagse landschap in Vlaanderen is het resultaat van een eeuwenlange inspanning van de mens om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het landschap is bijgevolg in grote mate gevormd door de mens. In Gooik is deze evolutie nog duidelijk zichtbaar.

De mens en het landschap

Aan de hand van bestaande literatuur, opgravingen en gesprekken met onderzoekers kunnen we ons een beeld vormen van hoe het landschap evolueerde van een toendra tot het rijke cultuurlandschap van vandaag...

bekijk de wandeling in RouteYou
© Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei