Beleven

Maasvallei: wandelgebied Elen

In het wandelgebied Elen vind je enkele prachtige waterplassen zoals de Meerheuvel en Bichterweerd. Beiden ontstaan door ontgrinding in het gebied. Deze laatste is een echt paradijs voor tal van steltlopers en andere vogels zoals de roodborst en de veldleeuwerik. Dit natuurgebied lokt dan ook vogelspotters uit het hele land.

Bekijk routes

Kerkplein, Bergerkampstraat, 3650 Dilsen-Stokkem

Startplaats

6,8km

Afstand
Delen

In het wandelgebied Elen vind je enkele prachtige waterplassen zoals de Meerheuvel en Bichterweerd. Beiden ontstaan door ontgrinding in het gebied. Deze laatste is een echt paradijs voor tal van steltlopers en andere vogels zoals de roodborst en de veldleeuwerik. Dit natuurgebied lokt dan ook vogelspotters uit het hele land. Je kan vrij struinen in dit gebied, er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes. De winterdijk die langs het gebied loopt, is verhard en wordt intensief gebruikt door fietsers en wandelaars. Vanop deze dijk heb je bovendien een prachtig zicht op de waterplas met zijn talrijke bewoners, wat uitermate handig is voor vogelspotters.

Een eindje verderop bevindt zich nog een ander bijzonder natuurgebied: 'De Broeken'. De naam wijst op een nat, moerassig gebied en werd al in de 16de eeuw gebruikt om dit kleine natuurgebied aan te duiden. Bijzonder aan de Broeken is de aanwezigheid van een zeer gevarieerde plantengroei. Ook hier tref je bijzondere vogelsoorten zoals de meerkoet en de koekoek. Een recent aangelegd plankenpad en een vogelkijkhut geven je de kans om deze prachtige natuur van dichterbij te bekijken.

In het wandelgebied is er een bewegwijzerde wandeling van 6,8 km.

Een handige kaart van dit wandelgebied kan je hier kopen.


WANDELEN IN RIVIERPARK MAASVALLEI

Daar waar de Maas de grens vormt tussen Belgisch- en Nederlands Limburg ligt het RivierPark Maasvallei. De Maas vormt er de ruggengraat van een bijzonder landschapspark van ruim 15 000 ha groot. Door de eeuwen heen heeft de Maas het gebied geboetseerd tot een warrig netwerk van rivierarmen, stroomgeulen, uiterwaarden, grindplassen en struingebieden. Het open water is een lust voor water- en trekvogels. Grote grazers zoals gallowayrunderen en konikpaarden ‘snoeien’ de natuurgebieden tot een lappendeken van open grasland, ruigere struwelen en bosjes.

Naast een uniek natuurlandschap is de Maas-vallei ook gekend om haar rijk cultuurlandschap. Aan de oevers van de Maas ontwikkelden zich charmante Maasdorpjes waar de couleur locale van de Maasvallei nog sterk aanwezig is. Zij zijn de ideale uitvalsbasis om het RivierPark Maasvallei te ontdekken. Natuurliefhebbers, rustzoekers, genieters, … Iedereen is welkom om hier eindeloos te ontspannen.