Beleven

Kempen~Broek: wandelgebied Stramproy

In 1998 werd Stramproy toegevoegd aan het grondgebied van Weert. Stramproy wordt dankzij het gevarieerde landschap met heel wat natuur- en cultuurhistorische elementen de parel van Limburg genoemd.

Bekijk routes

kerkplein Stramproy, Stramproy Weert (Nederland)

Startplaats

6,5 - 15,1km

Afstand
Delen

In 1998 werd Stramproy toegevoegd aan het grondgebied van Weert. Stramproy wordt dankzij het gevarieerde landschap met heel wat natuur- en cultuurhistorische elementen de parel van Limburg genoemd.

In het westen van Stramproy vind je de belangrijkste natuurwaarden, waaronder het Areven en het nabijgelegen Wijffelterbroek. Beide zijn eigendom van Natuurmonumenten, liggen in de laagst gelegen delen van het landschap en zijn de restanten van een voormalig legendarisch moerasgebied. Het grootste deel van dit voormalige moerasgebied is ontgonnen en is in gebruik als landbouwgebied. Het nu nog resterende moerasbos is 40 hectare groot.

Het Areven is een kleinschalig en vochtig natuurgebied bestaande uit weilanden, hooilandjes, poelen en bos. Er leven veel amfibieën waaronder de kleine watersalamander, alpenwatersalamander, groene en bruine kikker.

Op de hoger gelegen, droge zandruggen tref je vooral bos aan afgewisseld met akkers en weilanden.

In het wandelgebied zijn er meerdere bewegwijzerde wandelingen variërend van 6,5 tot 15,1 km.

Een handige kaart van dit wandelgebied kan je hier kopen.


WANDELEN IN KEMPEN~BROEK

Op de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen~Broek , een 25000 ha groot gebied dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur.
Het Kempen~Broek onthult een ware mozaïek van landschappen. Je vindt hier moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide, hooilanden, weilanden, akkers en grootschalige landbouwgebieden. Kortom, voor elk wat wils met water als centrale thema. Vele zeldzame planten- en diersoorten voelen zich hier thuis. Wist je dat er op weinig plaatsen in de Benelux zoveel soorten libellen voorkomen als in Kempen~Broek. Sinds enkele jaren is ook de bever teruggekeerd en met een beetje geluk krijg je zelfs het edelhert te zien.