Beleven

Kempen~Broek: wandelgebied Smeetshof

In het wandelgebied Smeetshof overschrijd je letterlijk grenzen, tussen België en Nederland, tussen bossen, moerassen, weilanden en over beken zoals de Lossing en de Lechterrietbeek. Het Smeetshof maakte samen met het Nederlandse Wijffelterbroek ooit deel uit van een 5.000 ha groot moeras op de grens van België en Nederland.

Bekijk routes

Smeetshoeve, Smeetshofweg 1, 3950 Bocholt

Startplaats

2,3 - 10,4km

Afstand
Delen

In het wandelgebied Smeetshof overschrijd je letterlijk grenzen, tussen België en Nederland, tussen bossen, moerassen, weilanden en over beken zoals de Lossing en de Lechterrietbeek. Het Smeetshof maakte samen met het Nederlandse Wijffelterbroek ooit deel uit van een 5.000 ha groot moeras op de grens van België en Nederland. Nadat het aantrekkelijke landschap op het einde van de vorige eeuw grootschalig werd ontgonnen, startten Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij in 2003 met het herstel van het ooit zo legendarische grensmoeras. Het Natuurinrichtingsproject Smeetshof zorgde voor nieuwe moerasgebieden, heideherstel op de drogere plekken, poelen voor amfibieën, natte en droge graslanden met verspreid liggende bosjes.

ARK natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken aan een klimaatbuffer in het Nederlandse deel van het moeras. Hiervoor werd samengewerkt met landbouwers door hun natte gronden te kopen of te ruilen voor drogere gronden die beter zijn voor de landbouw.

Uitkijkpunten, vogelkijkhutten en knuppelpaden gunnen je een unieke blik in dit verrassende stukje Kempen~Broek.

In het wandelgebied zijn er meerdere bewegwijzerde wandelingen variërend van 2,3 tot 10,4 km.

Een handige kaart van dit wandelgebied kan je hier kopen.


WANDELEN IN KEMPEN~BROEK

Op de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen~Broek , een 25000 ha groot gebied dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur.
Het Kempen~Broek onthult een ware mozaïek van landschappen. Je vindt hier moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide, hooilanden, weilanden, akkers en grootschalige landbouwgebieden. Kortom, voor elk wat wils met water als centrale thema. Vele zeldzame planten- en diersoorten voelen zich hier thuis. Wist je dat er op weinig plaatsen in de Benelux zoveel soorten libellen voorkomen als in Kempen~Broek. Sinds enkele jaren is ook de bever teruggekeerd en met een beetje geluk krijg je zelfs het edelhert te zien.