Agenda

11de Demerdag in de Velpevallei

Een natuurlijke Velpevallei die tegen een stootje kan

Inschrijven

Bierbeek, kerk Opvelp (presentaties), zaal De Velpe (receptie)

Startplaats

4 oktober 2024 | 09u00

Start

4 oktober 2024 | 17u00

Einde

Gratis

prijs

Herfst

Seizoen
Delen

De Velpevallei, het kleine broertje in het Demerbekken, kent na het bijwonen van deze 11de Demerdag geen geheimen meer. Je ontdekt hoe het valleilandschap ontstaan is, welke rol de mens daarin gespeeld heeft, voor welke problemen de vallei zich vandaag gesteld weet én wat daaraan gedaan wordt. Het wordt opnieuw een verhaal van sponslandschappen, infiltratie, vertraagde afvoer en waterberging.

Verwacht je aan inspirerende sprekers en boeiende toelichtingen.

  • Je maakt kennis met alle facetten van het leven in de vallei. Hoe is het landschap geworden tot wat het vandaag is?
  • Je krijgt de kans om nieuwe inzichten over de valleiwerking van de Velpe op te doen. De dynamiek van de voorbije jaren resulteerde in een aantal interessante studies. De Demerdag brengt deze voor het eerst samen.
  • Je krijgt een overzicht van alle acties in de pijplijn. Zo is het project Water-Land-Schap 2.0 in de Velpevallei één van de krachtigste integrale projecten in het Demerbekken, dat bovendien plaats biedt aan een belangrijk proefproject rond oeverzones.

Ga samen met onze experten mee op het terrein en ontdek de praktijk achter de toelichtingen en presentaties.

  • Hier op de Hazenberg, aan de bronnen van de Velpe in Brabants Haspengouw, begint het bovenstroomse verhaal van het Demerbekken. Ervaar hoe een natuurlijke structuur zorgt voor vertraagde afvoer en meer biodiversiteit.
  • Ontdek hoe weldoordachte investeringen de instroom van nutriënten beperken én tegelijk extra waterberging mogelijk maken.
  • Verneem hoe herstel van vismigratie, structuurherstel, waterinfiltratie en biodiversiteitsversterking kunnen samengaan.
  • Geniet van enkele (natte) natuurparels, zoals de Snoekengracht in Boutersem, waar we klaar staan voor een integrale benadering van de vallei: van bloemrijke hooilanden tot veenherstel.
  • Ook de Paddepoel is zo'n parel, een vallei met brede overstroombare hooilanden waar al sinds de jaren 80 gewerkt wordt aan biodiversiteit, en recenter aan structuurherstel en het vasthouden van gebiedseigen water. Hier brengen we een verhaal van drainages en doorstroommoerassen.

Een drankje en hapje tijdens de afsluitende receptie maakt het netwerken achteraf des te aangenamer.

Kortom, een niet te missen inspiratie- en netwerkmoment.

> Programma & inschrijven

De 11de Demerdag is een initiatief van het bekkensecretariaat Demerbekken in samenwerking met VMM, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, provincie Vlaams-Brabant, Watering Het Velpedal en Natuurpunt.